Päämainos
Suomen Varustamot ja BSAG yhteistyöhön
Kuljetukset 12.06. 07:59

Suomen Varustamot ja BSAG yhteistyöhön

Alusten ravinnepäästöjä tutkitaan tämän vuoden ajan. Itämerellä liikkuu päivittäin 2000 alusta.

12.06.2020
Teksti Esko Lukkari

Suomalaiset varustamot tukevat Baltic Sea Action Groupin käynnistämää ravinnepäästöjen tutkimusta sallimalla näytteenoton laivojen jätevesitankeista. Tutkimus antaa tietoa vesien ravinne- ja bakteeripitoisuuksista. 

Suomessa säännöllisessä reittiliikenteessä toimivilta aluksilta ei päädy jätteitä Itämereen. Itämerellä liikkuu kuitenkin päivittäin 2000 alusta, joiden ympäristötietoisuus ei ole välttämättä samalla tasolla.

Tutkimus pyritään toteuttamaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Suomen Varustamot tiedotti tutkimuksesta 8.6.

Baltic Sea Action Group on käynnistänyt vastuullisen meriliikenteen hankkeen, joka tähtää meriliikenteestä syntyvien ravinnepäästöjen vähentämiseen. Alusten on sallittua purkaa Itämereen käsiteltyjä mustia vesiä ja ruokajätettä sekä harmaita vesiä, mikä lisää biologista hapenkulutusta ja rehevöitymistä.

”Vaikka kansainväliset ja kansalliset säädökset ovat tiukentuneet ja vaikka merenkulun vastuullisuus on voimistunut, tarvitaan kaikkien toimijoiden yhteistyötä, jotta Itämeren tila paranisi”, BSAG:n Elisa Mikkolainen sanoo tiedotteessa.

Suomalaisvarustamot mukaan

”Tehokkain tapa tarttua Itämereen päätyvien harmaiden vesien ja ruokajätteen ravinnekuormaan on alan yritysten, viranomaisten ja tutkijoiden yhteistyö”, hän korostaa.

Meriliikenteen ravinnekuormitusta on tutkittu enimmäkseen matkustaja-alusten osalta. Sen sijaan rahtilaivojen osuus on jäänyt vähemmälle huomiolle. Tutkimus, jonka BSAG teettää paikkaa tätä aukkoa. Useat suomalaiset varustamot ovat ilmoittaneet halukkuutensa tutkimusyhteistyöhön. 

Tutkijat pääsevät ottamaan näytteitä laivojen tankeista, ja näin saadaan luotettavaa tietoa ravinnepitoisuuksista rahti- ja matkustaja-alusten jätevesissä. Pilottitutkimuksen tulokset tukevat viranomaisten työtä ja eri tutkimuslaitosten omia hankkeita.

”Vaikka huomio on viime vuosina ollut ilmapäästöissä, suomalaisissa varustamoissa on tehty työtä myös mereen päätyvän jätteen minimoimiseksi”, toteaa Tiina Tuurnala Suomen Varustamoista. 

JAA