Suomessa droneja saisi lennättää 12-vuotias
Kuljetukset 18.10. 07:55

Suomessa droneja saisi lennättää 12-vuotias

EU haluaisi yleisen ikärajan 16 vuoteen, mutta sallii kansalliset poikkeamat.

18.10.2019
Teksti Esko Lukkari kuvat   LVM / Shutterstock

EU:n siviili-ilmailun turvallisuutta ja EU:n lentoturvallisuusvirastoa koskeva EASA-asetus (European Union Aviation Safety Agency, EASA) yhtenäistää jäsenvaltioiden ilmailulainsäädäntöä.

Jatkossa ilmailun sääntely perustuu aiempaa useammin EASA-asetukseen. Se yhtenäistää turvallisuusvaatimuksia muun muassa miehittämättömien ilma-alusten eli dronejen käytössä.

LVM tiedotti asiasta 10.10. 

EASA-asetus on jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Se jättää kuitenkin kansallista liikkumavaraa muun muassa kevyttä ilmailua ja miehittämätöntä ilmailua koskevissa kysymyksissä. 

Kansallisessa lainsäädännössä on tarkoitus säätää niistä asioista, jotka asetuksessa jätetään jäsenvaltion harkintaan. Kansallisesti säädettäisiin muun muassa miehittämättömän ilma-aluksen kauko-ohjaajan ikärajasta.

Suomi haluaa poikkeaman

EU-sääntely asettaa kauko-ohjaajan yleiseksi ikärajaksi 16 vuotta. Suomen lainsäädännössä tätä poikettaisiin niin, että vähimmäisikäraja määräytyisi toimintaan sisältyvien riskien perusteella. Alhaisimman riskin toiminnassa, johon esimerkiksi näköyhteyden päässä tapahtuva harrastelennättäminen kuuluisi, ikäraja olisi 12 vuotta. Riskien lisääntyessä esimerkiksi silloin, kun lennättäminen tapahtuisi ilman näköyhteyttä, ikäraja olisi 15 vuotta.

Kansallisesti täsmennettäisiin myös miehittämättömän ilma-aluksen käyttäjän velvollisuutta ottaa vakuutus. EU:n lainsäädännön mukaan vakuutus on tällä hetkellä otettava yli 20 kilogramman painoisille droneille. Kansallisesti säädettäisiin, että vakuutus olisi otettava myös alle 20 kilogramman painoisille miehittämättömille ilma-aluksille kaikessa muussa paitsi alhaisimman riskin lentotoiminnassa.

Lisäksi kansallisesti säädettäisiin siitä, että Liikenne- ja viestintävirasto voi perustaa ilmatilavyöhykkeitä, joissa helpotetaan tai rajoitetaan miehittämättömien ilma-alusten käyttöä.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2020. Lakiluonnosten lausuntoaika päättyy 28.11.2019. Lausuntokierroksen aikana 28.10.2019 järjestetään hankkeen esittelytilaisuus sidosryhmille. 

JAA