Päämainos
Suomesta tullut muualle päätyvän verkkokaupan tullausmaa
Kuljetukset 26.06. 13:21

Suomesta tullut muualle päätyvän verkkokaupan tullausmaa

”Yksi syy tavaran kulkemiseen Suomen kautta ovat toimivat järjestelmät ja selkeä ohjeistus”.

26.06.2024
Teksti Esko Lukkari

Suomen kautta kulkee yhä enemmän muualle EU:hun tilattuja verkkokauppaostoksia. Samalla myös tavaroiden tullaus hoidetaan Suomessa. Suomi ei tosin hyödy siitä, koska tullimaksut menevät EU:lle.

Tulevaisuudessa Suomesta voikin kehittyä entistä enemmän verkkokauppatullausten keskuspaikka EU:ssa. Suomen Tulli seuraakin tarkasti tullausmäärien kehitystä.

Tulli tiedotti asiasta 19.6

Unionin tullikoodeksin mukaan EU:n ulkopuolelta tilatut verkkokauppaostokset voidaan tullata tietyissä tapauksissa ensimmäisessä saapumismaassa EU:ssa, jonka jälkeen ne siirtyvät eteenpäin kohdemaahansa niin kutsutussa vapaassa liikkeessä.

Tavara käy kääntymässä

Suomeen tuodaan jopa satoja tuhansia verkkokauppaostoksia viikossa. Yleensä kyse on IOSS-ostoksista eli verkko-ostoksesta, josta kuluttaja on maksanut arvonlisäveron jo ostovaiheessa myyjälle. Vaikka tulliselvitys tehdään Suomessa, iso osa tavaroista jatkaa matkaansa varsinaiseen kohdemaahansa.

”Yksi syy tavaran kulkemiseen Suomen kautta ovat toimivat järjestelmät ja selkeä ohjeistus. Olemme ylpeitä, että kansallisten tullausprosessiemme sujuvuus on huomattu myös muualla, mutta tullausmäärien kasvaessa merkittävästi seuraamme tarkasti järjestelmien kapasiteettia”, sanoo tiedotteessa tullausjohtaja Jouni Ukko.

EU on tulliliitto, jossa on yhtenäiset tullauskäytännöt. Suuri osa kansallisten tullien keräämistä tullimaksuista tilitetään suoraan EU:n yhteiseen kassaan. Tällä hetkellä alle 150 euron ostoksista ei tarvitse maksaa tullimaksua eli suurimmasta osasta verkkokaupasta tilatuista pikkulähetyksistä maksetaan vain arvonlisävero. Kuluttajan näkökulmasta yksinkertaisinta on, jos myyjällä on IOSS-numero, jolloin arvonlisävero maksetaan jo verkkokauppatilauksen yhteydessä myyjälle eteenpäin tilitettäväksi.

Tulliuudistus tulossa

IOSS-ostos voi olla enintään 150 euroa, minkä vuoksi niistä ei tarvitse maksaa tullimaksua. Näin niistä ei myöskään tilitetä Suomeen tullimaksujen kantopalkkiota, jonka suuruus on 25 prosenttia tullattavan tavaran tullimaksusta. Nyt valmisteilla oleva tulliuudistus voi muuttaa tätäkin.

”Olisi tietenkin suomalaisten kannalta mukava asia, jos saisimme tulevaisuudessa edes osan kantopalkkiosta, kun kerran tavarat tullataan Suomessa”, sanoo ulkomaankauppa- ja verotusosaston johtaja Tom Ferm.

Komissio julkaisi viime vuoden toukokuussa EU:n tulliuudistusehdotuksen, jonka tavoitteena olisi nopeuttaa ja tehostaa EU:n jäsenmaiden tullien toimintaa.

Ensimmäisenä vaiheena tulisi sähköisen kaupan etämyyntiä koskeva yksinkertaistus vuonna 2028. Tuojina kuluttajien sijasta olisivat sähköisen kaupan digitaaliset alustat (ns. oletettu tuoja, oltava IOSS-rekisteröity). He olisivat vastuussa myös tavaroiden säännöstenmukaisuudesta, kaikista tullimuodollisuuksista ja maksuista. Alustat kantaisivat arvonlisäverojen lisäksi myös tullimaksut tavaroiden myyntihetkellä.

Tulliuudistusehdotuksessa esitetään, että enintään 150 euron arvoisten tavaroiden erityinen tullittomuus poistettaisiin ja voimaan tulisi yksinkertaistettu menetelmä tavaroihin sovellettavien tuontitullien laskemiseksi. Tavaroille tulisi käyttöön viisi eri kategoriaa eli ns. ’koria’, joihin kuhunkin sovelletaan erimääräistä kiinteää tullia.

"Tullireformissa ehdotetaan enintään 150 euron arvoisten tavaroiden tullittomuuden poistamista ja mahdollistettaisiin IOSS-menettelyn puitteissa tuotujen tavaroiden yksinkertaisempi tullitariffointi. Yhtäläisten kilpailuedellytysten turvaamiseksi kaupan alusta olisi vastuussa myös tavaroiden säännöstenmukaisuudesta, joten ne tulisivat tältäkin osin samalle viivalle suomalaisen vähittäiskaupan kanssa", kertoo Ferm.

 

JAA