Suomi hakee EU:lta 14 miljoonaa tukea

2007-2018 EU-tukea liikennehankkeille saatu 370 miljoonaa euroa.

23.10.2018
Teksti Esko Lukkari

Suomi hakee väylä- ja liikennehankkeille EU:n CEF-rahoitustukea 13,9 miljoonan euron arvosta. Tästä valtion hankkeiden osuus olisi 3,8 miljoonaa euroa. Muut suomalaiset toimijat hakevat tukea hankkeilleen 10,1 miljoonaa euroa.

Eniten rahoitusta haetaan Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin raideinfrastruktuurin rakentamiseen, jolle rahoitusta haetaan kahdeksaa miljoonaa euroa. Rahoitus käytettäisiin turvallisen ja tehokkaan terminaalialueen rakentamiseen 1100 metrin pituisten junien lastinkäsittelyä varten.

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti asiasta 18.10.

Sen lisäksi tukea haetaan seitsemälle hankkeelle, jotka on tarkoitus toteuttaa yhdessä eurooppalaisten kumppaneiden kanssa. Kansainvälisissä hankkeissa keskitytään älyliikenteen edistämiseen ja pyritään sujuvoittamaan liikennettä digitaalisten ratkaisujen avulla.

Monivuotisesta EU-ohjelmasta rahoitusta on nyt tarjolla 450 miljoonaa euroa Euroopan laajuisen liikenneverkon (Trans-European Transport Networks eli TEN-T) investointeihin.

Verkkojen Eurooppa CEF Transport -ohjelmasta investoidaan vuosina 2014-2020 Euroopan liikenneinfrastruktuurin parantamiseen, puuttuvien yhteyksien rakentamiseen ja pullonkaulojen poistamiseen. Suomen saama tuen määrä on ollut yhteensä noin 370 miljoonaa euroa vuosina 2007-2018.

CEF-tuesta päätetään hankkeiden kelpoisuustarkastuksen jälkeen. Komission alustavan ilmoituksen mukaan rahoituspäätökset tehdään vuoden 2019 helmikuussa.

JAA