Suomi hakee EU:lta 21 miljoonan euron rahoitustukea liikennehankkeille

03.04.2018
Teksti Esko Lukkari

Suomalaiset toimijat hakevat väylä- ja liikennehankkeille EU:n CEF-rahoitustukea. Liikenneministeriön tiedotteen mukaan tukea haetaan monivuotisten Blending- ja SESAR-ohjelmien rahoitushauissa noin 21 miljoonaa euroa. 

Tukea haetaan HaminaKotkan sataman yhteyksien parantamiseen, Helsingin ja Tallinnan välisen laivaliikenteen ja satamatoiminnan kehittämiseen, vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrastruktuurin parantamiseen sekä ilmailualan toimijoiden tietoverkkojen turvallisuuden kehittämiseen. 

Eduskunnan raha-asiainvaliokunta ilmoitti maaliskuun lopussa puoltavansa hakemuksia. 

Verkkojen Eurooppa CEF Transport -ohjelmasta investoidaan vuosina 2014‒2020 Euroopan liikenneinfrastruktuurin parantamiseen, puuttuvien yhteyksien rakentamiseen ja pullonkaulojen poistamiseen. 

Vuoden 2017 toisessa Blending-haussa on jaossa yhteensä 350 miljoonaa euroa ja lisäksi SESAR-ohjelmassa jaetaan 290 miljoonaa euroa.  

CEF-tuesta päätetään hankkeiden kelpoisuustarkastuksen jälkeen. Hankkeiden ulkoiseen ja sisäiseen arviointiin sekä CEF-rahoituskomitean konsultointiin kuluu muutama kuukausi. Hankkeiden tulee olla valmiina vuoden 2023 loppuun mennessä.  

JAA