Päämainos
Haun tavoitteena on edistää Euroopan laajuisen liikenneverkon investointeja.
Kuljetukset 15.03. 05:00

Haun tavoitteena on edistää Euroopan laajuisen liikenneverkon investointeja.

Suomi hakee Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta rahoitustukea liikennehankkeiden suunnitteluun

Rahoitustukea haetaan yhteensä neljälle liikennehankkeelle, joista kaksi on satamahankkeita.

15.03.2021

Suomen valtio ja eräät muut toimijat hakevat Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta (CEF, Connecting Europe Facility) rahoitustukea neljälle liikennehankkeelle. Näistä kaksi on valtion hanketta ja kaksi satamahanketta. Raha-asiainvaliokunta puolsi hakemuksia 11.3.2021. 

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti aiheesta 11.3.

Tavoitteena edistää Euroopan laajuisen liikenneverkon investointeja

Päättyvän CEF 1-ohjelmakauden viimeisestä monivuotisesta ohjelmasta rahoitusta on nyt tarjolla yhteensä 200 miljoonaa euroa, josta yleisessä haussa 160 miljoonaa euroa. Haun tavoitteena on edistää Euroopan laajuisen liikenneverkon investointeja, ja haussa priorisoidaan selvitykset, jotka tähtäävät rakennustöiden aloitukseen vuosina 2021–2024. 

Valtio hakee rahoitusta pääradan yhteysvälin Tampere–Oulu-kehittämissuunnitteluun sekä Kupittaa–Turku-kaksoisraiteen ja Turun ratapihojen rakentamissuunnitelmiin yhteensä 5,398 miljoonaa euroa. Hankkeet ovat mukana Oulun ja Turun MAL-sopimuksissa. 

"Haluamme hyödyntää tehokkaasti EU-rahoitusta hankkeisiin, jotka palvelevat siirtymää kestävään liikenteeseen. Oulu, Tampere ja Turku ovat tehneet ministeriön kanssa erinomaista yhteistyötä junaliikenteen edistämiseksi", sanoo tiedotteessa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka

Tukea satamahankkeisiin

Suomalaiset ei-valtiolliset toimijat hakevat yhteensä 12,43 miljoonaa euroa CEF-rahoitustukea. Tukea haetaan Helsingin Sataman liikenteen uudelleen järjestelemistä koskeviin esiselvityksiin sekä Turun Sataman infrastruktuurin kehittämisen suunnitteluun.

Nyt vuonna 2021 alkavalla CEF 2 -rahoituskaudella Suomi voi hakea rahoitusta myös Pohjanmeren–Baltian-ydinverkkokäytävän Suomen halki kulkevan jatkeen hankkeille, mikä huomattavasti lisää tukikelpoisten hankkeiden määrää nykyiseen rahoituskauteen verrattuna. Tämä tarjoaa hyvät mahdollisuudet Suomen saaman tuen määrän kasvattamiselle. 

Suomen saama tuen määrä on ollut yhteensä noin 250 miljoonaa euroa vuosina 2014–2020. Komission alustavan ilmoituksen mukaan rahoituspäätökset tehdään heinäkuussa 2021.

Suunnittelussa olevien hankkeiden rakentamispäätökset ratkaistaan myöhemmin valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman eli Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden ja käytettävissä olevan talousraamin puitteissa. 

 

AVAINSANAT

LVM

JAA