Suomi ja Ruotsi lisäävät merialan yhteistyötä

Fairway Forward-hankkeen tavoitteena ilmasto- ja ympäristötyön tiivistäminen.

20.08.2019
Teksti Esko Lukkari

Suomi ja Ruotsi tiivistävät merialan yhteistyötään. Fairway Forward on uusi yhteistyöhanke Suomen ja Ruotsin meriklustereiden välillä. Sen tavoitteena on jakaa tietoa ja parhaita käytäntöjä ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhteistyön edistämistä varten järjestetään seminaari ja think tank -tilaisuus Helsingissä 20.11.2019. Ohjelma tulee sisältämään mm. parhaiden käytäntöjen case-esittelyjä molemmista maista ja paneelikeskustelun, johon osallistuu alan huippujohtajia ja poliitikkoja.

Merkittävä osa yhteistyöstä on myös Helcom Green Team, joka kokoontuu seuraavan kerran 3.9.2019 Donsön saarella Göteborgin edustalla, suuren Donsö Shipping Meet -tapahtuman yhteydessä.

Satamaliitto kertoi yhteistyöhankkeesta 20.6.

Maat ovat edelläkävijöitä

”Megatrendit kuten digitalisaatio ja ilmastonmuutos muuttavat maailmaa ja luovat suuria globaaleja haasteita merenkulkualalle. Suomi ja Ruotsi ovat jo edelläkävijöitä uusien innovaatioiden ja ympäristöystävällisen merenkulun saralla. Fairway Forward on erinomainen alusta, jonka avulla voimme tiivistää yhteistyötä tehokkaiden ratkaisujen ja vihreän merilogistiikan tulevaisuuden kehittämiseksi”, sanoo tiedotteessa Tiina Tuurnala, Suomen Meriklusterin puheenjohtaja ja Suomen Varustamoiden toimitusjohtaja.

”Sekä ruotsalainen että suomalainen meriklusteri ovat esikuvia näihin kysymyksiin liittyen ja yhdessä tulemme olemaan entistä vahvempia ympäristöhaasteiden taklaamisessa. On tärkeää, että meillä on olemassa yhteinen alusta, jolle rakentaa yhteistyötä ja jakaa tietoa, osaamista ja haasteita”, sanoo Rikard Engström, Svensk Sjöfartin toimitusjohtaja.

Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot ovat Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar, Suomen Varustamot, Suomen Satamaliitto, Meriteollisuus ry ja Satamaoperaattorit.

JAA