Päämainos

Suomi liittyi liikenteen päästövähennysallianssiin

TDA tähtää päästöttömään liikenteeseen 2050.

29.05.2018
Teksti Esko Lukkari

Suomi liittyy tieliikenteen hiilipäästöjä vähentävään kansainväliseen allianssiin. Transport Decarbonisation Alliance (TDA) käynnistettiin virallisesti 24.5. kansainvälisen liikennefoorumin ITF:n konferenssissa Leipzigissä.

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti asiasta 24.5.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner pitää tiedotteen mukaan uutta yhteistyömuotoa tervetulleena.

”TDA:ssa on tarkoitus etsiä yhdessä ratkaisuja tieliikenteen päästöjen vähentämiseen. Tähän saakka kansainvälinen yhteistyö on nimenomaan tieliikenteen osalta ollut vähäistä. TDA tarjoaa hyvän alustan parhaiden käytäntöjen jakamiselle ja oppimiselle. Aiomme osallistua aktiivisesti allianssin työhön”, Berner sanoo tiedotteessa.

TDA:n perustivat Ranska, Alankomaat, Portugali ja Costa Rica Bonnin ilmastokokouksessa marraskuussa 2017. TDA:n on tarkoitus tuoda yhteen valtioita, kaupunkeja ja yrityksiä, jotka ovat edelläkävijöitä tieliikenteen päästöjen vähentämisessä. Allianssiin liittyneet tahot ovat sitoutuneet päästöttömään liikenteeseen vuoteen 2050 mennessä.

Berner muistuttaa, että Suomen kansallinen tavoite on muuttaa liikenne hiilivapaaksi vuoteen 2045 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä selvittää parhaillaan liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä.

JAA