Päämainos
Suomi liittymässä HNS-sopimukseen
Kuljetukset 23.10. 07:57

Suomi liittymässä HNS-sopimukseen

Suomessa 20 vaarallisten aineiden vastaanottajaa kuuluisi maksuvelvollisuuden piiriin.

23.10.2019
Teksti Esko Lukkari

Hallitus esittää merilain muuttamista, jotta Suomi voisi hyväksyä meriliikenteen vahinkovastuuta koskevan HNS-yleissopimuksen. Se lisäisi aluksen omistajan vastuuta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetuksissa ja turvaisi vahingonkärsijöille nopeamman ja kattavamman korvauksen.

Lisäksi esitetään säädettäväksi laki meritse kuljetettavien vaarallisten ja haitallisten aineiden vastaanottamista koskevasta raportoinnista.

Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle 10.10.

Kansainvälisellä HNS-yleissopimuksella (Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea) määrätään vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetuksissa.

Perusperiaate on, että aluksen omistaja on ensisijaisessa vastuussa vahingosta ja hänen on katettava vastuunsa vakuutuksella. Vahingonkorvausvastuulla on kuitenkin enimmäismäärä. HNS-yleissopimuksen periaatteet ovat samat kuin esimerkiksi kansainvälisissä öljyvahinkoa koskevissa yleissopimuksissa.

HNS-rahasto tulee rinnalle

Aluksen omistajan vastuuta täydentää yleissopimuksella perustettava kansainvälinen HNS-rahasto. Rahasto kattaa vahingon kustannukset siltä osin kuin aluksen omistajan vastuun enimmäismäärä ei riitä niitä korvaamaan. Sen toiminta rahoitetaan maksuilla, jotka kerätään sopimusvaltioissa toimivilta vaarallisten ja haitallisten aineiden vastaanottajilta.

Sopimuksen hyväksyminen lisäisi aluksen omistajan vastuuta vahinkotilanteessa. Nykyisin vastuu on tuottamusperusteista ja vastuun enimmäismäärät ovat huomattavasti yleissopimusta alhaisemmat. Rahaston myötä myös vaarallisten ja haitallisten aineiden vastaanottajat sopimusvaltiossa osallistuisivat vahingon korvaamiseen tilanteissa, joissa aluksen omistajan vastuu ei riitä korvaamaan vahinkoa.

Suomessa on noin 20 vaarallisten aineiden vastaanottajaa, jotka kuuluisivat maksuvelvollisuuden piiriin.

Hallituksen antamasta esityksestä käydään eduskunnan täysistunnossa lähetekeskustelu. Sen jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa. 

HNS-yleissopimus on Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa (International Maritime Organization) neuvoteltu yleissopimus, joka kuuluu osittain EU:n toimivaltaan. EU:n jäsenvaltioiden tulisi hyväksyä yleissopimus mahdollisuuksien mukaan viimeistään 6.5.2021. Yleissopimuksen voimaantulo edellyttää 12 valtion lopullista hyväksyntää.

JAA