Suomi päivitti ilmailun turvallisuustoimia
Kuljetukset 29.04. 08:14

Suomi päivitti ilmailun turvallisuustoimia

Tänä vuonna suunnitelmassa nyt nousi esille esimerkiksi matalalentoverkoston kehittäminen.

29.04.2020
Teksti Esko Lukkari

Suomi on päivittänyt Ilmailun kansallisen turvallisuussuunnitelmansa. Suunnitelmassa on konkreettisia toimenpiteitä ilmailun turvallisuuden kehittämiseksi. Suunnitelmaa päivitetään vuosittain.

”Turvallisuussuunnitelmalla ylläpidämme korkeaa turvallisuustasoa ja varmistamme sen, että Suomi on jatkossakin ilmailuturvallisuuden globaali suunnannäyttäjä. Toimenpiteillä vahvistetaan ilmailujärjestelmän sietokykyä muuttuvassa toimintaympäristössä, kuten nyt korona-epidemiassa”, sanoo ylijohtaja Jarkko Saarimäki Traficomin 23.4. julkaisemassa tiedotteessa.

Tämän vuoden teemoja ovat

 • Turvallisuudenhallintajärjestelmien suorituskyvyn ylläpitäminen
 • Ilmailun kyberturvallisuuden kehittäminen
 • Miehittämättömän ilmailun turvallinen huomioiminen ilmailujärjestelmässä
 • Turvallisuustiedon hyödyntäminen ja poikkeamaraportointi
 • Vakiotoimintamenetelmien (SOP) kehittäminen ja käyttöönoton tukeminen helikopteritoiminnassa

 

Sekä operatiivisella puolella: 

 • Hallinnan menetys lennolla
 • Kiitotieltä suistuminen
 • Kiitotiepoikkeamat
 • Ilmassa tapahtuvat ilma-alusten yhteentörmäykset
 • Maahuolinnan ja maatoimintojen turvallisuus
 • Ohjattavissa olevan ilma-aluksen törmäys maastoon
 • Tulipalot, savu- ja muut kaasut ilma-aluksissa

 

Englannin osaaminen yksi alue

Suunnitelman uudet toimenpiteet liittyvät englannin kielen osaamiseen ja käyttöön ilmailussa, huoltohenkilöstön koulutusorganisaatioiden valvontaan, matalalentoverkoston kehittämiseen sekä väsymyksenhallintajärjestelmien hyödyntämiseen osana riskienhallintaa.

Turvallisuussuunnitelma ei ota kantaa koronatilanteen hoitamiseen tai muihin siihen liittyviin toimenpiteisiin. Se antaa toimijoille välineet kriisin hoitamiseen lentoturvallisuutta vaarantamatta. Seuraavalla päivityskierroksella arvioidaan, missä määrin korona vaikuttaa suunnitelman tuleviin vuosipäivityksiin.

Ilmailun toimijaorganisaatioiden on käsiteltävä turvallisuussuunnitelman heitä koskevat toimenpiteet. Traficom valvoo toimenpiteiden käsittelyä. 

JAA