Päämainos
Suomi poistanee väylämaksut
Kuljetukset 22.04. 08:01

Suomi poistanee väylämaksut

Suomen Laivameklarien mielestä poisto tukisi meriliikennettä ja vientikilpailukykyä.

22.04.2020
Teksti Esko Lukkari

Suomen Laivameklarit ry:n mukaan liikenne- ja viestintäministeriö on jo jokin aikaa valmistellut väylämaksujen poistamista takautuvasti koko tältä vuodelta. Suomen Laivameklarit ry sanoo tukevansa asiaa voimakkaasti.

Suomi on ainoa Itämeren maa, joka perii väylämaksuja. Meriala on vuosia vaatinut väylämaksujen poistamista, koska niiden katsotaan hidastavan esimerkiksi Suomen kautta tapahtuvia transitokuljetuksia.

Suomen Laivameklarit ry kertoi asiasta verkkosivullaan 17.4.

Suomen väylämaksujen poisto olisi Laivameklarien mielestä erittäin positiivinen viesti kansainvälisille merikuljetusmarkkinoille. Se kertoisi Suomen halusta säilyttää maamme merikuljetukset kilpailukykyisinä ja normaalilla tasolla myös poikkeusoloissa sekä edesauttaa tarvittavan kontti- ja laivakapasiteetin ylläpitämistä ja saamista Suomeen.

Tuo vuosittain 45 miljoonaa

Väylämaksuilla kerätään vuosittain noin 45 miljoonaa euroa. Summa on Laivameklarien mukaan valtion budjetissa pieni, mutta sen poistolla ja mahdollisella takautuvalla palauttamisella on suuri merkitys meriliikenteen yrityksille ja niiden selviytymiselle poikkeusoloissa. Väylämaksujen poisto on tasapuolinen keino tukea meriliikennettä kokonaisuutena.

Väylämaksujen loppumaksaja on merikuljetusten ostaja eli Suomen vientiteollisuus, joka toistaiseksi on pystynyt pitämään tuotannon käynnissä lähes normaalisti. Kansainvälisen kysynnän hiipuminen on kuitenkin jo näkyvissä. Väylämaksujen poisto on hyvä ennakoiva toimenpide, jolla viennin kilpailukykyä voidaan ylläpitää.

Tämän vuoksi Suomen Laivameklarit ry toivoo, että liikenne- ja viestintäministeriö vie pikaisesti eteenpäin valmistelussa olevan lakiesityksen väylämaksulain muutoksesta.

JAA