Päämainos
Suomi sallii alusten kaksoisrekisteröinnin
Kuljetukset 29.09. 12:40

Suomi sallii alusten kaksoisrekisteröinnin

Kaksoisrekisteröinti toisi mahdollisesti Suomen lipun alle uutta laivatonnistoa.

29.09.2020
Teksti Esko Lukkari

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt merilain muutosta koskevan lakiluonnoksen lausuntokierrokselle. Muutoksella sallittaisiin aluksen kaksoisrekisteröinti Suomessa eräissä tapauksissa samanaikaisesti, kun alus omistusoikeuden osalta on rekisteröity toisessa valtiossa.

Hallituksen esitys merilain muutoksesta kaksoisrekisteröinnin osalta on tarkoitus antaa eduskunnalle marraskuussa 2020. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2021.

LVM tiedotti asiasta 22.9.

Käyttöoikeus rekisteröitäisiin

Lakiluonnoksessa ehdotetaan, että aluksen kaksoisrekisteröinti olisi mahdollista, kun ulkomainen alus rahdataan niin sanotulla bareboat-rahtaussopimuksella (eli ilman miehistöä) Suomeen. Alus rekisteröitäisiin käyttöoikeudeltaan Suomeen, mutta omistusoikeusrekisteröinti jäisi alkuperäiseen valtioon.

Alus kulkisi Suomen lipun alla ja sillä sovellettaisiin Suomen lainsäädäntöä aluksen omistusta ja kiinnitystä koskevia kysymyksiä lukuun ottamatta. Liikenne- ja viestintävirasto tekisi päätöksen aluksen käyttörekisteröinnin hyväksymisestä.

Kaksoisrekisteröinti toisi joustavuutta varustamoiden toimintaan ja mahdollisesti Suomen lipun alle uutta tonnistoa. Se edistäisi myös suomalaisten varustamoiden kilpailukykyä ja loisi työpaikkoja suomalaisille merenkulkijoille.

 

 

JAA