Päämainos

Suomi täsmensi ehtoja ultrakevyille koneille

Ultrakoneiden lentokelpoisuuden ja valmistuksen ehdot ovat nyt EASA-asetuksen mukaiset.

07.01.2021
Teksti Esko Lukkari

Ultrakevyiden ilma-alusten lentokelpoisuuden ja valmistuksen ehdot muuttuivat vuoden alussa, kun  Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) antaman muutokset astuivat voimaan.

Ilmailumääräykseen tehtiin EASA-asetuksen mahdollistaman ultrakevyiden ilma-alusten painorajan korotuksen edellyttämät muutokset.

LVM tiedotti asiasta 18.12.

Muutos merkitsee käytännössä kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvien ultrakevyiden ilma-alusten painorajan korotusta. Yksipaikkaisten ultrakevytlentokoneiden painoraja on Suomessa asetettu EASA-asetuksen sallimaa alemmas siten, että kevyemmän sääntelyn piiriin tulevat enintään 450 kg painavat maalentokoneet ja 500 kg painavat vesilentokoneet. 

Purjekoneet ulkopuolella

Helikoptereilla painoraja on enintään 600 kg MTOM (vedessä käytettävillä 650 kg). EASA-asetuksessa sallitun korkeamman painorajan mukaisille purjelentokoneille ei ole vielä katsottu tarkoituksenmukaiseksi määrätä kansallisia vaatimuksia.

Määräyksessä määritellään ultrakevyille ilma-aluksille kaksi eri kategoriaa, joista B1 sisältää EASA-asetuksen liitteessä I tarkoitetut, kevyemmän painorajan mukaiset UL-ilma-alukset ja B2 taas poikkeusmahdollisuuden mukaiset, painavammat ultrat. Näille asetetaan myös erilaiset kuormattavuusvaatimukset. 

Luokasta toiseen siirtymiseen on tarkoitus vaatia eroavuuskoulutus, josta määrättäisiin parhaillaan lausuntokierroksella olevassa ilmailumääräyksessä PEL M2-70, Ultrakevytlentäjän lupakirja.
 

Etusivulle >

Lisää kuljetusuutisia >

JAA