Päämainos
Suomi turvaa liikenteen kovassa Brexitissä
Kuljetukset 30.01. 12:56

Suomi turvaa liikenteen kovassa Brexitissä

”EU:n varauduttava sopimuksettoman eron vaikutuksiin lento- ja maantieliikenteessä”.

30.01.2019
Teksti Esko Lukkari

Suomi haluaa Euroopan unionin varautuvan Iso-Britannian sopimuksettomasta erosta aiheutuviin vaikutuksiin lentoliikenteessä ja maanteiden tavaraliikenteessä.

Euroopan komissio antoi 19. joulukuuta 2018 asetusehdotukset lentoliikenteestä ja lentoturvallisuudesta sekä maanteiden tavaraliikenteestä osana pakettia, jolla varaudutaan ns. kovaan Brexitiin.Iso-Britannian. Asetukset olisivat voimassa siirtymäkauden sen varmistamiseksi, että lentoliikenne ja maanteiden tavaraliikenne voisi jatkua sopimuksettomassa tilanteessa.

Suomessa hallitus antoi eduskunnalle kirjelmät komission asetusehdotuksista 24. tammikuuta 2019.

Lvm tiedotti asiasta 24.1.

Lentoliikenteen asetuksella turvattaisiin lentoliikenteen perusyhteydet eli suorat lennot Iso-Britannian ja kunkin jäsenmaan välillä sekä ylilentoja ja teknisiä välilaskuja Iso-Britannian ja EU:n alueilla. Brittien pitäisi antaa vastaavat oikeudet EU:n lentoliikenteen harjoittajille ja taata tasapuoliset kilpailuedellytykset. EU:n varautumistoimenpiteistä huolimatta Iso-Britannian erolla EU:sta voi olla vaikutuksia lentoliikenteen sujuvuuteen etenkin Iso-Britannian kautta kulkevien jatkolentoyhteyksien osalta.

Hallituksen mukaan perusyhteyksien turvaaminen on välttämätöntä sopimuksettomassa tilanteessa.

Hallituksen mukaan väliaikaisista järjestelyistä Iso-Britannian kanssa voitaisiin sopia EU-asetuksella, mutta asetus ei saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin väliseen toimivaltajakoon jatkossa, kun sovitaan liikenneoikeuksista kolmansien maiden kanssa.  

Etenkin Suomen kaltaiselle pienelle ja EU:n syrjäiselle jäsenvaltiolle on tärkeää, että se voi jatkossakin sopia kahdenvälisistä lentoyhteyksistä kolmansien maiden kanssa.

Lentoturvallisuutta koskevassa asetusehdotuksessa esitetään tiettyjen ilmailualan laitteita ja organisaatioita koskevien lupien ja hyväksyntöjen voimassaolon väliaikaista jatkamista Iso-Britannian vetäydyttyä EU:sta. Suomi kannattaa sitä ja pitää perusteltuna lupien ja hyväksyntöjen voimassaolon jatkamista. Oleellista on, että toimenpiteillä pyritään vähentämään erosta aiheutuvia häiriöitä lentoliikennemarkkinoilla.

Tavaraliikenteen yhteydet turvattava

Maantieliikenteen tavaraliikennettä koskevassa asetusehdotuksessa komissio esittää, että Iso-Britannian ja EU:n välinen tavaraliikenne perustuisi väliaikaiseen järjestelyyn, jolla hoidettaisiin kahdenväliset kuljetukset vuoden 2019 loppuun nykyisin EU-säädöksin. Kabotaasia ei kuitenkaan sallittaisi. Asetusehdotus ei salli sen voimassaoloaikana kahdenvälisten sopimusten tekemistä Iso-Britannian ja jäsenvaltioiden kesken.

Hallituksen mukaan perusyhteyksien turvaaminen ja häiriöiden minimoiminen ovat tarpeellisia, jos  Iso-Britannian eroaa Euroopan unionista ilman sopimusta. Ehdotus takaisi määräajaksi kahdenväliset maantieliikenteen tavarakuljetukset unionin ja Iso-Britannian välillä. Hallituksen mukaan asetusehdotus ei saa vaikuttaa jäsenvaltioiden oikeuteen tehdä kahdenvälisiä tieliikennesopimuksia kolmansien maiden kanssa.

JAA