Päämainos
Sustainable Flow tähtää satamapäästöjen vähentämiseen
Kuljetukset 14.12. 06:23

Sustainable Flow tähtää satamapäästöjen vähentämiseen

Pilotteina ovat Rauma, Pori, Tallinna, Maarianhamina, Riika, Oxelösund ja Norrköping.

14.12.2023
Teksti Esko Lukkari

Keväällä startannut Sustainable Flow -hanke on edennyt aikatauluissaan. Hanke tähtää etenkin satamatoimintojen CO2-päästöjen vähentämiseen.

Hanke on siirtymässä jo kartoitusvaiheesta kohti työasialistan määrittelyä ja tulevaa kilpailutusta.

Hankkeessa syntyvä digitaalinen työkalu rakennetaan hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ja energiansäästötoimenpiteiden tueksi: Tavoitteena on, että sen avulla mukana olevien seitsemän pilottisataman hiilidioksidipäästöjä saadaan vähennettyä hankkeen aikana vähintään 10 prosenttia sekä lisää kolme vuotta hankkeen päättymisen jälkeen.

Fintraffic tiedotti asiasta 7.12.

"Sustainable Flow on käynnistynyt sujuvasti, ja yhteistyö seitsemän pilottisataman kanssa on saatu aluilleen. Seuraavaksi projektissa siirrytään suunnitellusti digitaalisen työkalun määrittelyyn ja kilpailutukseen. Pilottisatamien erityisluonteiden huomioon ottaminen pitää projektipartnerit kiireisinä tulevan talven aikana", sanoo tiedotteessa projektipäällikkö Heikki Koivisto Satakunnan ammattikorkeakoulusta.

SAMK vetää hanketta

Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) Merilogistiikan tutkimuskeskuksen vetämän Sustainable Flow -hankkeen keskiössä ovat meriliikenteen kuljetusten aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen kohdistuvat toimet.

Tavoitteena on kehittää käytännön työkaluja alan sidosryhmille sekä lisätä tietoisuutta kuljetusmuotojen digitaalisten työkalujen, energiansäästön ja uusiutuvan energian mahdollisuuksista hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen kansallisesti, alueellisesti ja kansainvälisesti. Kevääseen 2026 kestävän hankkeen rahoittaa Interreg Central Baltic -ohjelma, ja sen kokonaisbudjetti on 3,4 miljoonaa euroa.

Projektikumppaneina Sustainable Flowssa ovat Fintrafficin meriliikenteenohjauksen lisäksi Ruotsin merenkulkulaitos, Ahvenanmaan ammattikorkeakoulu, International Transport Development Association (ITDA) Latviasta, Tallinnan teknillinen yliopisto sekä Ruotsin kuljetusalan keskusliitto.

Pilottisatamina ovat Rauma, Pori, Tallinna, Maarianhamina, Riika, Oxelösund ja Norrköping. Fintrafficin meriliikenteenohjaus on Sustainable Flow -hankkeessa mukana kumppanina asiantuntijaroolissa, ja se tuo tietotaitoa ja osaamista erityisesti e-navigaation kehittämisen, alusliikennepalvelun sekä merenkulun palveluiden näkökulmista.

JAA