Suuria eroja maakuntalentojen matkustajamäärissä
Kuljetukset 16.09. 06:15

Suuria eroja maakuntalentojen matkustajamäärissä

Lentojen keskeytykset ja lentojen määrän lasku ovat pudottaneet niiden kysyntää.

16.09.2022
Teksti Esko Lukkari kuvat Finavia

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on koonnut tilastotietoja valtion viidelle maakuntakentälle tukemista lennoista kesäkuusta 2021 heinäkuuhun 2022. Valtio on tukenut koronan pysäyttämiä reittilentoja Helsingistä Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemin ja Kokkolan lentokentille

Lentomäärät maakuntakentille ovat olleet laskusuunnassa koko 2000-luvun ajan. Viidellä maakuntakentällä oli vuonna 2000 yhteensä 800 000 matkustajaa. 2010-luvulla matkustajamäärä tasaantui 400 000 matkustajan tuntumaan, minkä verran se oli vielä vuonna 2019. Koronan myötä matkustajamäärät putosivat rajusti, ja 2020 matkustajia oli enää 76 000.

Traficom tiedotti asiasta 8.9.

Vuoden 2021 lennot koostuivat lähes pelkästään valtion tukemien lentojen matkustajista. Valtion tukemilla lennoilla oli viime vuonna vajaat 60 000 vuotuista matkustajaa. Matkustajamäärien vertailussa on Traficomin mukaan hyvä huomioida myös palvelutaso, joka on valtion tukemilla lennoilla ollut heikompi kuin markkinaehtoisesti tuotettuna eli lentoja on ollut vähemmän.

Matkustajamäärin on vaikuttanut myös se, että kun polttoaineen hinta nousi merkittävästi keväällä 2022, Traficom päätti laskea kesän ajaksi lentojen palvelutasoa, jotta lentoliikenteen hankinta pysyi sille myönnetyssä 13,8 miljoonan euron kokonaisbudjetissa.

Lentojen kysynnässä on luontaisesti vuoden kierron vaihtelua, minkä rinnalle on tullut koronan luoma epävarmuus. Tarkasteltaessa matkustajamäärien kehitystä kesäkuusta 2021 heinäkuuhun 2022 käy ilmi, että matkustajamäärät ovat vain murto-osa kahden vuoden takaiseen vuoden 2019 tilanteeseen verrattuna.

Matkustajamääriin on vaikuttanut myös lentojen palvelutaso. Vuodenvaihteessa 2021–2022 matkustajamäärät notkahtivat voimakkaasti kuten myös heinäkuussa, jolloin myös palvelutaso oli alhaisempi.

"Lentomatkustamisen kysyntä ja tarjonta hakevat uutta tasapainoa kaikkialla. Lentomatkustamisen tulevaisuuden volyymit tullaan etsimään muuttuneessa yhteiskunnassa samalla, kun polttoaineiden hinnat ovat edelleen korkeat ja epävarmat", toteaa johtaja Pipsa Eklund.

Paras täyttöaste Kajaaniin ja heikoin Jyväskylään

Valtion tukemilla lennoilla on tavoiteltu valtakunnallisen saavutettavuuden ylläpitoa ja lentoliikenteen kannattelua kohti taloudellisesti mahdollisen markkinaehtoisen liikenteen paluuta. Nykyisillä matkustajamäärillä valtion tuki on ollut merkittävä. Matkustajamäärät ovat vaihdelleet lennoittain merkittävästi, osa vuoroista on ollut täysiä ja osa tyhjiäkin.

Täyttöasteet kuvaavat kuinka monta matkustajaa on ollut suhteessa koneen istumapaikkoihin. Tilastojen mukaan täyttöasteiltaan heikoimmat lennot ovat olleet Jyväskylään ja parhaimmat Kajaaniin. Valtion keskimääräinen tuki matkustajaa kohden on ollut suurin Jyväskylään ja alhaisin Kemiin.

Seuraava kilpailutettu kausi alkaa 31.10.2022, ja lentokauden pituus on korkeintaan 9 kuukautta heinäkuun 2023 loppuun.

JAA