Päämainos
Taksien määrä kasvoi Suomessa 2000:lla
Kuljetukset 06.02. 08:56

Taksien määrä kasvoi Suomessa 2000:lla

Taksiuudistuksen jälkeen taksien määrä on kasvanut koko maassa ja eniten Uudellamaalla, Lapissa ja Varsinais-Suomessa.

06.02.2019
Teksti Esko Lukkari

Taksiliikenteessä käytettävien ajoneuvojen määrä on kasvanut neljänneksellä heinäkuun alussa voimaan tulleen taksiuudistuksen jälkeen. Taksiliikennekäytössä nyt noin 2 000 henkilöautoa enemmän kuin ennen uudistusta.

Luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen oli rekisteröity vuoden 2018 lopussa yli 12 200 ajoneuvoa, kun vuotta aikaisemmin takseja oli yhteensä noin 9 600. Kaikkiaan ajoneuvojen määrä on noussut noin 2 600 ajoneuvolla.

Traficom tiedotti asiasta 1.2.

”Suurin osa takseista on henkilöautoja, joiden määrä on noussut noin 2 000:lla vuodentakaiseen verrattuna. Nousua tilastoihin tulee myös muihin ajoneuvoluokkiin kuuluvista, noin 600 kuorma- tai pakettiautosta, joiden käytöstä taksiliikenteeseen ei kuitenkaan ole varmuutta. Vaikka lakiuudistus toi lisää vaihtoehtoja, niin käytännössä taksiliikennettä harjoitetaan yhä henkilöautoilla”, sanoo tiedotteessa Traficomin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää.  

Pieniä esteettömiä ajoneuvoja oli taksiliikennekäytössä vuoden lopussa 115 ja suuria esteettömiä 222. Lakiuudistusta ennen esteettömät ajoneuvot luokiteltiin invatakseiksi, joita oli liikenteessä vuodenvaihteessa 2 040 ja esteettömiksi takseiksi, joita oli 871. Kaikkiaan esteettömiksi luokiteltavia ajoneuvoja oli taksiliikenteessä vuodenvaihteessa yli 3 200.

Missään taksien määrä ei vähentynyt

”Tilastojen valossa taksiuudistus näyttää tuoneen kasvua alalle. Kasvu on painottunut tiettyihin maakuntiin, mutta merkittävää on huomata, ettei taksien määrä ole vähentynyt missään maakuntatasolla tarkasteltuna”, sanoo Sillanpää.

Liikennepalvelulain uudistuksen myötä taksit eivät ole enää tiettyyn asemapaikkaan sidottuja. Traficomin taksialalle viime syksynä tehdyn kyselyn ennakkotietojen mukaan keskisuurissa kaupungeissa kolmannes taksinkuljettajista onkin laajentanut toimintaansa alueellisesti. Kaikkiaan toiminta-aluettaan on laajentanut noin viidennes sekä taksiyrittäjistä että taksinkuljettajista.

”Kyselyn mukaan uudistus näyttääkin tuoneen uusia mahdollisuuksia toiminnan laajentumiseen erityisesti maaseudun ja suurten kaupunkien raja-alueilla toimiville yrittäjille ja kuljettajille”, sanoo Sillanpää.

Uusia lupia pari-kolmesataa kuussa

Taksiuudistuksen jälkeen uusia taksiliikennelupia on myönnetty yli 3 200. Heinä-joulukuussa uusia taksiliikennelupahakemuksia jätettiin kaikkiaan noin 5 000. 

”Ensimmäisten viikkojen hakemusryntäys tietenkin toi oman piikkinsä hakemuksiin, mutta kiinnostus uusia taksiliikennelupia kohtaan on säilynyt tasaisena koko ajan. Syksyllä hakemuksia tuli keskimäärin 400-500 kuukaudessa ja vieläkin pari-kolmesataa”, kertoo johtava asiantuntija Pasi Hautalahti.

Kaikkiaan taksiliikennelupia on voimassa yli 12 000, yhteensä noin 10 000 yrityksellä. Ennen uudistusta lupia oli noin 9 500 ja yhteensä noin 7 000 yrityksellä. 

”Taksiuudistuksen jälkeen yrityksellä tarvitsee olla vain yksi lupa, joka kattaa kaikki yrityksen autot. Tilastojen perusteella vaikuttaisi siltä, että osalla yrityksistä näyttäisi olevan vanhoja, ylimääräisiä lupia vielä voimassa. Tulemmekin varmasti olemaan yrittäjiin yhteydessä tästä vielä erikseen, luvanhaltija voi myös toki itse pyytää ylimääräisten lupien perumista”, jatkaa Hautalahti.

Uusia kuljettajia alalle pari tuhatta

Uusia taksinkuljettajan ajolupia myönnettiin viime vuonna noin 3 000, joista lähes 2 000 lakiuudistuksen jälkeen. Vuotta aikaisemmin uusia lupia myönnettiin noin 1 500.

Viime vuonna yli 2 000 taksinkuljettajaa uusi ajolupansa, näistä noin 1 500 lakimuutoksen jälkeen. Vuonna 2017 lupien uusijoita oli noin 1 200.

”Myös taksinkuljettajien ajolupien osalta kiinnostus näyttäisi jatkuvan tasaisena, sillä tammikuun aikana uusia lupia myönnettiin yli 350 ja vanhojakin lupia uusittiin lähes 200”, sanoo Hautalahti.

JAA

LUETUIMMAT