Taksiliitto kiittelee Verohallintoa

Verohallinto vaatii kuljetuspalveluita välittäviltä yrityksiltä tiedot maksuista ja maksun saajista.

27.01.2020
Teksti Esko Lukkari

Suomen Taksiliitto on tyytyväinen Verohallinnon päätökseen vaatia kuljetuspalveluita välittäviltä yrityksiltä tiedot välittämistään maksuista ja maksun saajista. Vuoden 2020 alussa voimaan astunut tiedonantovelvollisuus torjuu liiton mukaan harmaata taloutta. 

Taksimarkkina on Taksiliiton mukaan edelleen, puolitoista vuotta liikennepalvelulain voimaantulon jälkeen, murroksessa. Sen mielestä Verohallinnon vaatimus maksutietojen ilmoittamisesta on konkreettinen ja odotettu merkki siitä, että yhteiskunnan vastuiden ja velvoitteiden hoitamatta jättäminen ei ole Suomessa hyväksyttyä. Liitto toivoo tämän johtavan siihen, että laista piittaamattomat toimijat poistuvat markkinoilta.

Suomen Taksiliitto julkisti kannanottonsa 16.1.

”Jos markkinoilla mahdollistetaan epärehellinen toiminta, siitä kärsivät niin asiakkaat, yhteiskunta kuin rehellisesti toimivat yrittäjät”, huomauttaa tiedotteessa Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen.

Rehelliselle ei ole taakka

Tiedonantovelvollisuuden vaatimukset on liiton mukaan helppo täyttää. Käytännössä taksimatkoja ja niistä kertyviä maksuja välittävien yritysten tulee vuosittain ilmoittaa verottajalle mm. maksun saavan yrityksen y-tunnus ja tilitetty rahasumma. Nämä ovat tietoja, joita jokainen yritys kerää joka tapauksessa.

”Verohallinnon vaatimus ei estä eikä rajoita yhdenkään yrityksen liiketoimintaa, vaan tekee välityspalveluiden kautta syntyvät tulovirrat näkyviksi. Tämä estää tehokkaasti harmaata taloutta”, Koskinen sanoo.

Liikennepalvelulain korjaustarpeita selvitetään parhaillaan. Liitto edellyttää, että hallitus lakimuutoksia valmistellessaan seuraa todellista tilannetta markkinoilla, huomioi alaa koskevat selvitystyöt ja kuuntelee velvoitteensa hoitavia yrittäjiä.

”Yhdet markkinat – yhdet pelisäännöt, ei liene kohtuuton vaatimus”, sanoo Koskinen.

JAA

LUETUIMMAT