Taksimatkojen hintaseuranta yllätti: Matkahinnat ovatkin vuoden 2018 tasolla
Kuljetukset 02.03. 07:58

Taksimatkojen hintaseuranta yllätti: Matkahinnat ovatkin vuoden 2018 tasolla

Traficomin teettämä taksimarkkinaseuranta tarjoaa yllätystuloksen. Taksimarkkinoilta kerättyjen hintatietojen mukaan matkojen reaalinen hintataso on säilynyt liki ennallaan verrattuna hintasääntelyn vapautumiseen vuonna 2018.

02.03.2023

Uudellamaalla hinnat ovat jopa laskeneet keskimäärin 20 prosenttia ja pääosin nousseet muualla Suomessa. Sovelluksella tilatut kyydit ovat olleet halvempia kuin muiden tilaustapojen kautta tilatut kyydit.

Traficom tiedotti asiasta 15.2.

"Toukokuussa 2021 voimaan tulleet lakimuutokset toivat Traficomille täsmällisemmät ja laajemmat tiedonsaantioikeudet taksitoimijoilta, joten nyt pystymme muodostamaan luotettavan kuvan muun muassa taksipalveluiden hinnoista. Keräämme maksutietoja entistä laajemmin taksien välityspalveluntarjoajien kautta kulkeneista taksikyydeistä", sanoo tiedotteessa johtaja Henriikka Rosti.

Yleisen hintakehitykseen verrattuna taksien hinnat olivat vuoden 2022 huhtikuussa viisi prosenttia korkeammalla kuin 2018 kesäkuussa.

Syyskuussa 2022 hinnat vuoden 2018 tasolla

"Huhtikuun jälkeen taksimatkojen hinnat ovat laskeneet niin paljon, että syyskuussa saavutettiin vuoden 2018 hintataso. Vuoden loppuun asti hintataso on pysynyt samana", sanoo erityisasiantuntija Tuomas Kiiski.

Taksimatkojen hinnat ovat laskeneet erityisesti Uudellamaalla, missä ne ovat keskimäärin 20 prosenttia halvempia kuin vuonna 2018. Kymenlaaksossa hinnat ovat pysyneet vuoden 2018 tasolla ja muualla Suomessa hinnat ovat alueesta riippuen kohonneet keskimäärin 8–20 prosenttia.

Vaikka Uudellamaalla hinnat ovat muuta maata halvemmat, alueiden sisälläkin hinnat vaihtelevat mm. matkan pituuden mukaan. Eniten hinnat ovat pudonneet pääkaupunkiseudulla alle viiden kilometrin matkoilla. Koko maassa 10 kilometrin matkalla hinnat ovat esimerkiksi joulukuussa vaihdelleet 9-37 euron välillä keskihinnan ollessa 26,7 euroa.

Taksihinnoissa on selkeä ero, kun verrataan hintoja sovellusten kautta tehtyjen tilausten ja muiden tilaustapojen välillä. Vuonna 2021 taksimatkoista 34 prosenttia tilattiin välityskeskuksen kautta. Vaikka sovelluksen kautta tehtyjen tilausten hinnat ovat olleet noin 18 prosenttia muita tilaustapoja halvempia, vuonna 2021 vain 13 prosenttia kyydeistä tilattiin sovelluksella.

"Vuonna 2021 Uudellamaalla yli 20 prosenttia taksikyydeistä tilattiin sovelluksella. Sovellusten käyttö on yleistynyt vuonna 2022 ja se selittää muita alueita alhaisempia hintoja", kertoo Kiiski.

Taksitoiminta keskittynyt Uudellemaalle

Vuonna 2021 Suomessa ajettiin reilu 35 miljoonaa taksimatkaa, joista muodostui noin 964 miljoonan euron liikevaihto taksiyrityksille. Tämä tarkoittaa noin 52 miljoonan euron eli 6 prosentin kasvua vuoteen 2020 verrattuna.

"Taksiliiketoiminnassa Uusimaa muodosti kolmasosan koko maan liikevaihdosta. Maakunnan väkiluku ja taksitoiminnan liikevaihto seuraavat tiiviisti toisiaan. Poikkeuksena on Lappi, missä turistit tuovat taksiyrityksille lisää asiakkaita", Kiiski sanoo.

Liikenne ja viestintävirasto Traficom seuraa säännöllisen tiedonkeruun avulla taksimarkkinoita. Tietoja kerätään taksiyrittäjiltä ja taksivälityspalveluiden tarjoajilta. Markkinaseurannan tuloksia julkaistaan säännöllisin väliajoin.

JAA