Päämainos
Taksiyrittäjät jättäneet tuloja kirjaamatta yli miljoonan edestä
Kuljetukset 15.09. 08:45

Taksiyrittäjät jättäneet tuloja kirjaamatta yli miljoonan edestä

Verohallinnon keväällä aloittamassa taksiyrittäjien tehovalvonnassa on tähän mennessä löydetty 1,2 miljoonan euron edestä tuloja, joita ei ole ilmoitettu asianmukaisesti kirjanpidossa.

15.09.2021
Teksti Ilmari Tuomivaara kuvat Adobe Stock

Verohallinnan tehovalvontaa on tehty elokuun loppuun mennessä riskiperusteisesti 182 taksiyrittäjälle. 45 prosentissa valvontatapauksista taksiyrittäjälle on tullut lisää veroja maksettavaksi. Verohallinto tiedotti asiasta 15.9. 

Taksiluvan helpompi saanti toi alalle paljon uusia yrittäjiä

Taksiluvan saanti helpottui vuonna 2018, kun uusi taksilaki tuli voimaan. Uudistuksen seurauksena alalle tuli paljon uusia yrittäjiä. Myös verovalvonta muuttui aiempaa haasteellisemmaksi. 

Tehovalvonnan alkuvaiheen tulosten perusteella vilpillistä toimintaa löytyy sekä pitkään alalla toimineista että uusista yrittäjistä.  

"Merkittävin havainto on, että myyntiä on jäänyt kirjaamatta kirjanpitoon tai muutoin ilmoittamatta meille. Myyntiä on esimerkiksi kirjattu puutteellisesti, eikä taksiautojen taksamittareiden myyntiraportteja ole säilytetty tai liitetty kirjanpitoaineistoon", sanoo tiedotteessa ylitarkastaja Jarmo Lahdenperä Verohallinnosta tiivistää tuloksia.  

Valvonnan perusteella taksiyrittäjät ovat myös vähentäneet kirjanpidossa esimerkiksi yksityisautoilun kuluja ja muita omia menoja, jotka eivät ole vähennyskelpoisia.  

Valvonnassa on havaittu myös, että palkkoja on maksettu pimeästi ja työnantajan velvollisuuksia on jätetty hoitamatta.  

Alustat hämmentäneet soppaa

Tehovalvonnan perusteella kansainvälisten sovellusten kautta taksitoimintaa harjoittavat eivät ole perillä siitä, että heidän vastuullaan on ilmoittaa taksitoiminnasta saadut tulot Verohallinnolle.  

"Moni luulee virheellisesti, että kansainvälinen alustaa pyörittävä yritys ilmoittaisi kaikkien taksiyrittäjien tulot oikean maan verohallinnolle. Näin ei ole. Taksiyrittäjä on vastuussa siitä, että kaikki tulot tulevat ilmoitetuksi meille", Lahdenperä sanoo.  

Suomessa taksitoimintaa harjoitetaan esimerkiksi Uber- ja Yango-sovellusten kautta.

Taksialan tehovalvonta jatkuu vielä ainakin ensi kevääseen asti. Verohallinto aikoo käydä valvonnassa läpi vielä myös noin 600 taksiyrittäjän toimintaa, jotka ovat ilmoittaneet tuloja aiemmin taksitoiminnasta.  

"Tarkoituksena on näiden lisäksi käydä läpi myös sellaisia taksiluvan omistajia, joilla ei ole verotietojen perusteella ollut taksitoimintaa. Selvitämme, ovatko he tehneet ajoja pimeästi", Lahdenperä kertoo.  

Fakta: taksiyrittäjien tehovalvonta 2021  

  • Taksiyrittäjiin kohdistuneet valvontatoimet ovat olleet verotarkastuksia, valvontakäyntejä ja selvityspyyntöjä. 
  • Valvonnan kohteena ovat yksittäiset taksiyrittäjät, elinkeinonharjoittajat ja taksiyhtiöt. Joukossa on sekä uusia toimijoita että alalla jo kauemmin toimineita. 
  • Syyskuun alkuun mennessä valvontaa on tehty 182 toimijalle. Tehovalvonnassa tavoitteena on käydä läpi vielä noin 600 taksiyrittäjän ja -yrityksen toiminta. Verohallinto kohdistaa valvontaa toimijoihin riskiperusteisesti.  
  • Tähän mennessä valvonnassa on löydetty tuloa, joka on jätetty ilmoittamatta, 1,2 miljoonan euron edestä. Vuonna 2019 koko taksialan tulot olivat yhteensä noin 204 miljoonaa euroa.  
  • Taksialan tehovalvonta jatkuu ainakin ensi kevääseen asti.

JAA