Talvitie torppaa tunnit junat

Maailman Pankin liikenneasiantuntija tarjoaa tilalle sähköbussiliikenteen kehittämistä.

08.01.2020
Teksti Esko Lukkari

Maailman Pankin tieliikenneasiantuntija ja Aalto yliopiston professori Antti Talvitie kyseenalaistaa Turun tunnin junan ja Suomi-radan investointien järkevyyden. Hän pitää ratahankkeita suoranaisena haihatteluna.

Kauppalehteen 2.1. kirjoittamassaan mielipidejutussa hän sanoo, että KL:ssa aiemmin julkaistun Jyri Häkämiehen, Juho Romakkaniemen ja Aleksi Randellin ratahankkeita puoltava kirjoitus on ”vailla perusteita”. Kirjoittajat ovat hänen mukaansa vain omien tukiryhmiensä asialla. 

Häkämiehen, Randallin ja Romakkaniemen kirjoituksessa oli neljä argumenttia: ratahankkeiden luomat työpaikat, työpaikkaliikenteen sujuvuus, ilmasto ja EU:n rahoitustuki.

Talvitie sanoo investointiperusteita huonoiksi ja vertaa niitä pyramidien rakentamiseen Sipooseen. Työpaikkaliikenteen sujuvuus ei taas ole hänen mielestään tieteellisesti perusteltavissa. Vain muro-osa ihmisten asuin- ja määräpaikoista on ratojen läheisyydessä. Sen autojen käytön lisääntyminen Espoossa metron valmistuttua on osoittanut.

Talvitien mukaan on harhaa, että kasvukolmio (Helsinki-Tampere-Turku) olisi yhtenäinen työmatka-alue. Tavaraliikenne ratahankkeissa on hänen mukaansa unohdettu kokonaan.

Sähköbussit tilalle

Talvitien mielestä olisi paljonratojen sijasta paljon järkevämpää investoida sähköbussiliikenteeseen. Kirjoittaja perustelee näkemystään juuri ilmestyneellä BRT (bus rapid transit) ja LTR (light trail rapid)-tutkimuksella, jossa verrattiin näiden liikennemuotojen investointi- ja kuljetushyötyjä. Laaja tutkimus on tehty Australiassa.

Tutkimuksen mukaan BRT antaa huomattavasti korkeamman hyöty-kustannussuhteen. Talvitien mukaan tutkimuksessa on otettu huomioon lähes kaikki mahdolliset laajemmat taloudelliset vaikutukset.

Talvitien mukaan ratainvestoinnit johtaisivat palvelujen heikkenemiseen muualla ja valtion velan kasvuun ja EU-tuki ei kattaisi investoinneista edes lainojen korkoja.

JAA