Tampere ja Lahti haluavat poikittaisväylän Pietariin

13.03.2018
Teksti Esko Lukkari

Tampereen ja Lahden kaupunginjohtajat vaativat Tampereen ja Lahden kautta kulkevan liikennekäytävän parantamista. Kyseinen liikennekäytävä yhdistää itäisen Suomen ja Pietarin läntiseen Suomeen. VT12 Lahti-Kouvola- ja Tampere-Lahti-välien parantaminen ovat kiireellisimpiä kohteita. 

Tampereen pormestarin Lauri Lylyn ja Lahden kaupunginjohtajan Jyrki Myllyvirran mielestä yhteydet on huomioitava liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteilla olevassa runkoverkkopäätöksessä. 

Liikennekäytävän vaikutusalueella asuu lähes kaksi miljoonaa ihmistä ja siellä tuotetaan lähes puolet Suomen perusteollisuuden liikevaihdosta. 

VT12 on Lylyn ja Myllyvirran mielestä Suomen tärkein poikittaisväylä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Se yhdistää kaksi Suomen merkittävintä liikennekäytävää: Helsinki-Hämeenlinna-Tampere-käytävän sekä Helsinki-Lahti-Kouvola-käytävän. Tien vaikutusalueella on suuri osa Suomen teollisuudesta. Väylä palvelee erityisesti itä-länsisuuntaisia perusteollisuuden ja luonnonvarojen kuljetuksia. 

”Ajanmukainen liikenneinfrastruktuuri on keskeinen tekijä teollisuuden ja muun yritystoiminnan toimintaedellytyksissä ja Suomen kilpailukyvyssä. Liikenteen infrastruktuuriin ei ole panostettu riittävästi. Tampereen ja Lahden väliset tie- ja ratayhteydet eivät vastaa elinkeinoelämän kuljetusten ja henkilöliikenteen tarpeita”, Lyly sanoo tiedotteessa. 

Kaupunginjohtajien mielestä rautatieliikenteessä pitää toteuttaa Allegro-yhteys Tampereelle. Tällä on vaikutus läntisen Suomen Pietari-yhteyksiin aina Seinäjoelle ja Vaasaan asti. Myös kotimaan poikittainen henkilöliikenne Riihimäen kolmioraiteen kautta tulee saada käyntiin. Helsingin ja Tampereen ratayhteys Venäjälle kulkee Lahden ja Kouvolan kautta Pietariin ja siitä eteenpäin. Ratayhteydellä on potentiaalia toimia kuljetusväylänä aina Itä-Aasiaan asti, kun Kouvolasta on avattu junayhteydet Kiinaan. 

”Tampereen ja Lahden välisten liikenneyhteyksien parantaminen on sekä näiden kaupunkiseutujen että koko maan etu”, korostaa Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta.

JAA