Päämainos
Tavara-autojen rekisteröinnit kasvussa
Kuljetukset 04.09. 06:29

Tavara-autojen rekisteröinnit kasvussa

Pakettiautojen pakokaasupäästöjen uudet mittausvaatimukset astuivat voimaan 2.9.

04.09.2019
Teksti Esko Lukkari

Henkilö- ja tavara-autoja koskevat uudet pakokaasujen mittausvaatimukset astuivat voimaan 2.9. Uudet mittaustavat ovat sekoittaneet niin henkilö- kuin tavara-autokauppaakin. 

Pakettiautojen ensirekisteröinnit pomppasivat elokuussa 1 617 pakettiautoon. Se on 52,1 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Kasvun syynä on uusi WLTP-mittaustapa, joka laajeni syyskuun alussa koskemaan myös pakettiautoja. 

Pakettiautoja on alkuvuoden aikana ensirekisteröity 10 494, joka on 0,9 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-elokuussa.

Autoalan Tiedotuskeskus julkisti lukuja 2.9.

Henkilöautoissa kehitys meni elokuussa päinvastaiseen suuntaan. Ensirekisteröinnit jäivät 9 993 autoon, mikä on 16,8 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden elokuussa. WLTP-mittaus otettiin henkilöautoissa käyttöön jo syyskuun 2018 alussa. Näin ollen aiemman tyyppihyväksynnän mukaan hyväksytyt autot oli pääosin rekisteröitävä ennen syyskuun alkua.

Elokuun ensirekisteröinnit ovat tällä vuosikymmenellä olleet keskimäärin 9 000 autossa. Myös tällä kertaa pakokaasupäästöjä koskeva lainsäädäntö nosti elokuun ensirekisteröintien määrää, sillä syyskuun alussa astui voimaan henkilöautojen RDE-mittausta eli liikenteessä tehtävää pakokaasupäästömittausta koskevat uudet vaatimukset. Aiemman lainsäädännön mukaisesti hyväksyttyjä autoja on tämän takia rekisteröity elokuussa tavanomaista enemmän.

Uusia henkilöautoja on alkuvuoden aikana rekisteröity 79 492, joka on 12,8 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-elokuussa.

Raskaat kuorma-autot kiinnostivat

Kuorma-autoja ensirekisteröitiin elokuussa 247, joka on 11,5 prosenttia viime vuoden elokuuta vähemmän. Alkuvuoden aikana kuorma-autoja on ensirekisteröity 2 840, joka on 10,3 prosenttia viime vuoden alkua enemmän. 

Raskaita yli 16 tonnin kuorma-autoja on tänä vuonna  ensirekisteröity 2 086, joka on 6,6 prosenttia viime vuotta enemmän. Alle 16 tonnin kuorma-autoja on alkuvuonna ensirekisteröity 754, joka on 18,0 prosenttia viime vuoden tammi-elokuuta enemmän.

Elokuussa ensirekisteröitiin 117 uutta linja-autoa. Linja-autoja on tämän vuoden aikana ensirekisteröity 380, eli 7,0 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Nippu uusia mittauksia

Syyskuun alussa astuu voimaan useita uusia pakokaasupäästöjä koskevia säädöksiä.  Suurimpana muutoksena on viime syyskuussa henkilöautoille ja vuotta myöhemmin pakettiautoille käyttöön otettu WLTP-mittaus, joka on muodostettu liikenteessä mitattujen ajosyklien perusteella. Se kuvaa selvästi aiempaa paremmin auton kulutusta ja päästöjä. 

Henkilö- ja pakettiautoilta edellytetään laboratoriopäästömittausta täydentävää liikenteessä ajaen tehtävää RDE- eli Real Driving Emissions –mittausta. Se mittaa ajossa syntyvien typen oksidien ja pienhiukkasten määrää ja mittaus tehdään autossa kulkevalla PEMS-laitteella (Portable Emission Measurement System). RDE edellyttää esimerkiksi dieselautoilta katalyyttistä typen oksidien jälkikäsittelyä, joka on vähentänyt päästöjä keskimäärin alle neljännekseen aiemmasta tasosta.

Lisäksi voimaan astui uusi käytönaikaista vaatimustenmukaisuutta koskeva menettely (In-Service Conformity Test ISC), joka edellyttää, että päästömittauksia tehdään myös osalle liikenteessä olleista autoista viiden vuoden iässä tai 100 000 ajokilometrin kohdalla.

Syyskuun alusta alkaen bensiini- ja kaasukäyttöisiltä henkilö- ja pakettiautoilta edellytetään myös uutta aiempaa pidempikestoista hiilivetyjen (HC) haihtumapäästöjen mittausta eli ns. EVAP-mittausta.

JAA