Päämainos
Tavaraliikenne supistui lisää alkuvuonna
Kuljetukset 23.04. 10:20

Tavaraliikenne supistui lisää alkuvuonna

Taloustaantuma ja poliittiset lakot supistivat liikennettä lentoja lukuunottamatta.

23.04.2024
Teksti Esko Lukkari

Tavaraliikenne on supistunut alkuvuonna. Tämä ilmenee Fintrafficin tammi-maaliskuun tilastoista, joiden mukaan tavaraliikenteen määrä rautateillä laski peräti viidenneksen. 

Myös tieliikenteessä suurten ajoneuvojen – mm. kuorma-autojen – määrät ovat edelleen alentuneet. Lentoliikenteen määrät ovat hienoisessa kasvussa ja etenkin ylilentojen määrä on lisääntynyt. 

Fintraffic tiedotti luvuista 15.4.

Taantuma heijastuu

”Talouden alakulo ja alkuvuoden lakkoilu heijastuivat liikenteessä erityisesti tavarakuljetusten määriin. Erityisen selvästi tämä näkyy tavarajunien määrissä, mutta tavarakuljetukset myös maanteillä ovat vähentyneet. Kysyntä Fintrafficin tarjoamaa liikennetietoa kohtaan on kasvussa, ja Fintrafficin digitaalisilla palveluilla on ollut ennätysmäärä käyttäjiä”, sanoo tiedotteessa Fintrafficin toimitusjohtaja Pia Julin.

Fintrafficin tilastot kertovat samaa kuin kuljetusyritysten edunvalvojan SKALin maaliskuussa toteuttama jäsenkysely, jonka perusteella lakko heikensi useamman kuin joka toisen kuljetusyrityksen palveluiden kysyntää. Toisaalta rahtia siirtyi jonkin verran myös raiteilta maanteille.

“Kuljetusmäärät ovat olleet matalalla alkukevään, mutta nyt lakon päätyttyä nähtäneen tavarakuljetusten vilkastuvan kaikilla väylillä”, arvioi SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Raideliikenne laski reilusti

Alkuvuosi rautatieliikenteessä on ollut vaiheikas. Junaliikenteeseen vaikuttivat tammi-maaliskuussa erityisesti haasteelliset talviolot, poliittiset lakot sekä kaukoliikenteen perumiseen johtanut ratavaurio.

Tavaraliikenteen määrä rautateillä oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 20 prosenttia edellisvuoden vastaavaa aikaa pienempi. Henkilöliikenteessä kaukojunien määrä laski maltillisesti ja oli noin kaksi prosenttia pienempi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Lähiliikenteen määrä vastaavasti kasvoi reilut viisi prosenttia. Tätä selittää vertailukaudelle ajoittunut rautatiealan lakko, joka pysäytti myös lähiliikenteen maaliskuussa 2023.

Junien täsmällisyysprosentit olivat lähiliikenteessä 88,3 prosenttia (90,3 %), kaukoliikenteessä 71,2 prosenttia (87,0 %) ja tavaraliikenteessä 84,5 prosenttia (91,6 %). Alkuvuoden täsmällisyyslukujen taustalla on useita eri osatekijöitä.

”Vuonna 2023 alkutalvi oli helpohko ja tänä vuonna vuorostaan rautatieliikennettä koettelivat haastavat talviolosuhteet. Erityisesti Helsingin alueella tämä näkyi mm. kaluston ja ratainfran vikoina. Luvuissa näkyvät myös lakkojen vaikutukset sekä VR:n kaukoliikenteen junien peruminen koko Suomessa helmikuussa. Lisäksi yksittäisenä täsmällisyyteen vaikuttavana tekijänä oli Mankalan ratavaurion vuoksi asetettu liikenteen alennettu nopeusrajoitus”, sanoo Fintraffic Raiteen toimitusjohtaja Sanna Järvenpää.

Lentoliikenne kasvussa

Alkuvuoden lentoliikenne Suomessa on kasvanut lähes viisi prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Erityisesti Lapin talvisesonki oli menestys ja siellä alkukevään lentomäärät kasvoivat tuntuvasti.

Vahvinta kasvu on ollut ylilennoissa, joita oli yli 15 prosenttia edellisvuotta enemmän. Osuuttaan ylilennoissa kasvattivat edelleen kiinalaiset lentoyhtiöt. Venäläisten lentoyhtiöiden lennot kansainvälisellä merialueella pysyivät viime vuoden tasolla.

Tieliikenne ennallaan

Liikenteen kokonaismäärät pääteillä (valta- ja kantatiet) ovat tammi-maaliskuussa olleet kokonaisuudessaan lähes edellisvuoden tasolla.

Vaikka kevyen ajoneuvoliikenteen (henkilö- ja pakettiautot) määrät ovatkin edellisvuoden tasolla, niin raskaan liikenteen määrät ovat jatkaneet edelleen laskuaan. Kaikkiaan raskas ajoneuvoliikenne on vähentynyt tammi-maaliskuussa reilut kolme prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden.

JAA