Päämainos
Täysi kymppi uusia liikennelakeja tulossa
KuljetuksetToimitusketjut 20.09. 12:35

Täysi kymppi uusia liikennelakeja tulossa

Osto&Logistiikan saamien tietojen mukaan EU-komissio lyö marraskuussa pöytään kämmenellisen maantieliikennettä koskevia lakiesityksiä.

20.09.2017
Teksti Heli Satuli kuvat EU-komission kuvapalvelu

Suomalaisilla liikennevaikuttajilla on edessään kiireisin syksy vuosikausiin. EU-komissiosta tulvii liikennealoitteita. Kesän alussa julkistettujen kaikkiaan kahdeksan maantieliikenteen säädösesitysten käsittely on juuri aloitettu Brysselissä.  

Nyt odotettavissa on toinen aalto lakialoitteita. Osto&Logistiikan saamien tietojen mukaan EU-komissio julkistaa marraskuun alussa kymmenen uutta esitystä. Poliittisesti vaikeimmat lakialoitteet koskevat ajoneuvojen päästörajoja ja vähäpäästöisiä vaihtoehtoisia polttoaineita. Tulossa on myös vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskeva toimintasuunnitelma, jonka avulla tuetaan esimerkiksi sähköajoneuvojen latausinfrastruktuurin käyttöönottoa. 

EU-lähteen mukaan luvassa on lisäksi ainakin linja-autoliikenteen markkinoillepääsyä, autonomisia ajoneuvoja ja älykästä liikennettä koskevat lakialoitteet. Lisäksi maantieliikennepaketista löytyy moottoriajoneuvojen yleistä turvallisuutta sekä tieinfrastruktuurin turvallisuutta koskevat lakialoitteet.  

Kabotaasi kuumentaa tunteita 

Maantieliikennepaketin ensimmäinen osa sisälsi sekin monta suomalaisen kuljetussektorin kannalta keskeistä lakialoitetta. Kuljetusyrittäjien liikennelupaa, kabotaasiasetuksia, lähetettyjen työntekijöiden säädöksiä sekä ajo- ja lepoaikoja koskevien aloitteiden käsittely on käynnistynyt tänä syksynä sekä europarlamentissa että jäsenmaiden muodostaman neuvoston puolella.  

Suomen kannalta keskeisen tiemaksuja koskevan asetusehdotuksen käsittely siirtyy sen sijaan EU-lähteen mukaan vuodenvaihteeseen.  

"Nyt käsittelyssä olevien aloitteiden suhteen suurin vääntö koskee kabotaasia ja lähetettyjen työntekijöiden sääntöjen soveltamista maantiekuljetusalalle", kertoo Osto&Logistiikan haastattelema EU-virkamies.   

Suomi ja Ruotsi eri leirissä  

Jäsenmaat ovat jakautuneet kahteen leiriin. Saksan ja Ranskan johtamaan, omia markkinoitaan suojelevaan ryhmään kuuluu muun muassa Ruotsi. Nämä maat haluavat nykyistä tiukemmat säännöt kabotaasille ja vahvemman valvonnan sääntöjen noudattamisen osalta. Vastapuolella ovat itäisen Euroopan maat, joille etenkin läntiseen ja pohjoiseen Eurooppaan suuntautuva rekkaliikenne on kansantaloudellisesti tärkeä. Keskeltä löytyy Suomen lisäksi muutama muu jäsenmaa, jotka suhtautuvat esityksiin joustavammin.  

"Digitaalinen ajopiirturi helpottaa tulevaisuudessa kabotaasin valvontaa huomattavasti. Kuljettaja velvoitetaan asettamaan ajopiirturiin maakoodi, kun hän saapuu valtioon. Digipaikannuksen avulla tieto välittyy automaattisesti valvojalle", EU-virkamies huomauttaa.  

Eikä lakiesityksille näy loppua syksyn jälkeenkään. Kolmas aalto maantieliikennealoitteita on luvassa alkuvuodesta. Kolmas paketti keskittyy infrastruktuuriin, kuten esimerkiksi tunneleiden rakentamiseen. 

JAA