Päämainos
Tekoäly auttaa logistiikan optimointia
Kuljetukset 31.10. 09:51

Tekoäly auttaa logistiikan optimointia

Väitöskirjatutkimuksen mukaan tekoäly auttaa esimerkiksi ajoneuvojen reitityksessä.

31.10.2019
Teksti Esko Lukkari

DI Jussi Raskun tietotekniikan väitöskirjan mukaan tekoälyn avulla voitaisiin optimoida henkilö- ja tavaralogistiikkaa. Rasku väitteli aiheesta Jyväskylän yliopistossa. Hän tutki menetelmiä, joilla osa räätälöinnistä voitaisiin siirtää tietokoneelle.

Nykyiset optimointijärjestelmät ovat käsin räätälöityjä yksittäisratkaisuja, minkä vuoksi niiden hankkiminen on kallista ja hidasta.

Jyväskylän yliopisto tiedotti väitöskirjatutkimuksesta 24.10.

Väitöskirjatutkimus käsittelee kuljetusten optimointijärjestelmien räätälöinnin automatisoimista metaoptimoinnin keinoin, eli optimointimenetelmiä optimoimalla. 

Tutkimuksen tavoitteena oli tehdä viimeisimmän tutkimustiedon hyödyntämisestä helpompaa ja halvempaa. Näin tutkijoiden ja konsulttien aikaa vapautuu käyttöönottohankkeiden onnistumisen kannalta olennaisten prosessi- ja tiedonhallintakysymyksien ratkomiseen.

”Tutkimusaihe on käytännönläheinen ja lähtöisin Jyväskylän yliopistolla tekemämme soveltavan tutkimuksen kokemuksista. Tutkimushankkeissa ja nykyisen työnantajani NFleet Oy:n projekteissa olen nähnyt, millaisia haasteita teorian ja käytännön yhteensovittamisessa ilmenee”, Rasku sanoo tiedotteessa.

Tekoälyohjattua räätälöintiä

Väitöskirjassa tunnistettiin ne kuljetusten optimointijärjestelmän kohdat, joita mukauttamalla räätälöintiä tyypillisesti tehdään. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti algoritmien valinnan ja säätämisen automatisointiin. Lähestymistavan käyttökelpoisuus osoitettiin konstruktiivisella tutkimusotteella ja kattavilla empiirisillä kokeilla.

Tekoälyn käyttö edellyttää, että tehtävät voidaan kuvailla tietokoneen ymmärtämässä muodossa. Väitöskirjassa tutkittiin myös kuljetusten suunnittelutehtävien ominaispiirteiden kuvaamista, tunnettujen heurististen optimointimenetelmien toimintaa ja niiden hakuavaruuksien rakennetta. Nämä tulokset antavat lisää tietoa ajoneuvojen reititystehtävistä ja niiden ratkaisemiseen käytettyjen optimointialgoritmien ominaisuuksista.

Yksilöllisiä ratkaisuja 

Metaoptimoinnilla voidaan varmistua siitä, että käytettävissä on aina sopiva kuljetusten optimointimenetelmä. Optimointitekniikan avulla suunnittelu nopeutuu, suunnitelmien laatu kasvaa ja ne saadaan joustavammin tukemaan kuljetusyrityksen prosesseja. Paremmista suunnitelmista seuraa hyötyjä, kuten sujuvampi liikenne ja pienemmät tieliikenteen kuljetuspäästöt.

”Työskentely kuljetusyritysten kanssa antaa minulle mahdollisuuden tutkimustulosten nopeaan siirtämiseen kuljetussuunnittelijoiden tueksi”, Rasku sanoo.

JAA

LUETUIMMAT