Päämainos

TEM:n aluebarometrissa yhä positiivinen vire

Lounais-Suomi kasvaa ja Kainuussa on työvoimapula.

12.10.2018
Teksti Esko Lukkari

Koko Suomessa talouden ja työllisyyden kehitys on yhä kasvussa, mutta aiempaan nähden hidastuen. Lähiaikojen näkymät ovat hyvät kaikilla alueilla ja mahdolliset uhat liittyvätkin kansainväliseen talouteen.Talouskasvun ja logistiikka-alan kehitys korreloivat voimakkaasti, joten talouskasvun jatkuminen on hyvä uutinen logistiikka-alan yrittäjillekin.

Työttömyys on laskenut kaikilla alueilla ja sen ennakoidaan jatkuvan lähitulevaisuudessa, tosin hieman hidastuen. Myös pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorten työttömyyden odotetaan edelleen helpottuvan. Työttömyys ei kasva missään päin maata. Sen sijaan vaikeudet työvoiman saatavuudessa yleistyvät kautta maan. 

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi alueellisten kehitysnäkymien barometrinsa 10.10.

”Osaavan työnvoiman saatavuuteen on panostettava ja olemme koonneet joukon nopeasti vaikuttavia toimia osaamisen päivittämisen ja uranvaihdostilanteiden tueksi”, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo tiedotteessa. 

Lintilän mukaan Lounais-Suomen siltasopimusmallia laajennetaan myös muille työvoimapulasta eniten kärsiville alueille tämän vuoden loppuun mennessä
Rekrytointiongelmia koetaan useilla toimialoilla ja eri ammattiryhmissä niin maakuntien kasvukeskuksissa kuin myös monissa pienemmissä seutukunnissa. 

Kainuu ja Pohjois-Savo työvoimapulassa

Kainuussa puhutaan jo suoraan työvoimapulasta, sillä varsinkin kaivosalan ja metalliteollisuuden rekrytointitarpeisiin on vaikeuksia vastata. Pohjois-Savon metalliteollisuudessa osaajapula koetaan kasvun esteeksi.

Työvoiman saatavuusongelmia pyritään ratkomaan mm. lisäämällä muuntokoulutuspaikkoja, tiivistämällä oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä, yritysten tarpeisiin räätälöidyillä rekrytointikoulutuksilla, laajentamalla rekrytointeja maan rajojen ulkopuolelle ja erilaisilla imago- ja rekrytointikampanjoilla.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan osalta tilanne on tällä hetkellä parempi kuin vuosi sitten. Vain Koillis-Savossa tilanne on pysynyt ennallaan vuoden takaiseen nähden, muissa tilanteen arvioidaan kohentuneen. Vuoden päähän ulottuvat arviot ovat myös positiiviset.

Lounais-Suomi on kasvussa

Lounais-Suomen kasvun kärkenä on auto- ja meriteollisuus, mutta muutkin alat, kuten lääketeollisuus, ovat vahvassa kasvussa. 

Porin seudun automaatio-, robotiikka ja ohjelmointialojen klusteri kasvaa voimakkaasti. Turun telakan tilauskanta ulottuu vuoteen 2024 saakka ja telakka investoi merkittävästi. Uudenkaupungin autotehdas työllistää nyt lähes 5000 henkilöä. Satakunnan hyviä näkymiä varjostaa Venatorin pigmenttitehtaan alasajo vuoteen 2021 mennessä.

Kymenlaaksossa positiivisten odotusten taustalla metsäteollisuuden lisäksi ovat logistiikka-alan vahva kasvu ja alueelle tulevat teollisuuden investoinnit.

Äänekosken biotuotetehdas toimii nyt täydellä kapasiteetilla, ja seudun merkitys uusien biotuotteiden keskittymänä vahvistuu. Metsäteollisuudessa on vireillä merkittäviä investointisuunnitelmia erityisesti Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Savossa. Pohjois-Savossa Finnpulpin biotuotetehtaan valmistelussa on edetty ympäristölupien osalta ja käynnissä ovat rahoitusneuvottelut.

Matkailurakentamiskohteita on käynnissä ja tulossa eli puolilla Lappia ja muuta Pohjois-Suomea. Pääkaupunkiseudulla on käynnissä ja suunnitteilla useita majoituskapasiteettia kasvattavia kohteita. Osaltaan kasvua tukee lentokenttien laajennusinvestoinnit niin Helsinki-Vantaalla kuin Lapin kentillä. 

Rakentaminen on edelleen kiivasta, vaikka näkymät ovatkin koko maan tasolla tasoittumassa. Pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Oulun, Tampereen ja Jyväskylän seuduilla rakentamisen ennakoidaan pysyvän lähiajat korkealla tasolla.

AVAINSANAT

TEM

JAA