Tienhoitourakat kiinnostavat

Seitsemän infrayritystä kilpaili neljästä urakasta. Vuonna 2020 kilpailutetaan yhdeksän urakkaa.

02.01.2020
Teksti Esko Lukkari

Maanteiden hoitourakat kiinnostavat infrayrityksiä. Väylä on kilpailuttanut ELY-keskuksen kanssa neljä maanteiden hoidon alueurakkaa ja seitsemän yhtiötä oli niistä kiinnostunut. Vuonna 2020 kilpailutetaan jo yhdeksän alueurakkaa. 

Kilpailutuksiin tänä vuonna osallistuneista seitsemästä urakoitsijasta neljä oli ensi kertaa mukana. Kilpailun lisääntyminen on markkinoiden kehittymisen ja se on tienkäyttäjien kannalta hyvä asia.

Väylä tiedotti asiasta 18.12.

Maanteiden hoito jaetaan Suomessa 79:ään alueurakkaan, jotka kilpailutetaan viiden vuoden välein. Nyt kilpailutusvuorossa olivat Mäntsälän, Parkanon, Lapuan ja Sodankylän alueiden urakat. Maanteiden hoitoon kuuluvat esimerkiksi lumen auraus, liukkaudentorjunta, päällystevaurioiden paikkaukset ja viherhoito.

"Näihin kilpailutuksiin osallistui neljä urakoitsijaa, jotka eivät ole aikaisemmin olleet mukana alueurakoiden kilpailutuksissa. Tämä osoittaa, että uudistettu urakkamalli ja maanteiden kunnossapito kiinnostavat markkinoilla", sanoo tiedotteessa Väylän tieliikennejohtaja Pekka Rajala.

Tarjouskilpailun voittaneet yritykset olivat Mäntsälän alueurakka Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy, Parkanon alueurakka Pimara Oy, Lapuan alueurakka: Destia Oy ja Sodankylän alueurakka: Destia Oy.

Edellä mainituista yrityksistä Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy ja Pimara Oy tarjosivat maanteiden hoidon alueurakointia ensimmäistä kertaa.

Uusi malli kilpailutuksessa

Urakoiden hintataso pysyi tilaajan, eli Väylän ja ELY-keskuksen, olettamalla tasolla. Kilpailutuksissa otettiin huomioon hinnan lisäksi myös laatupisteet. Kilpailutetut urakat alkavat 1.10.2020.

Nyt kilpailutetuissa maanteiden hoidon alueurakoissa noudatetaan uutta urakkamallia, joka otettiin käyttöön 2019 alkaneissa urakoissa. Uudessa urakkamallissa korostuu tilaajan ja urakoitsijan yhteistyö sekä tienkäyttäjille saatava hyöty. Tienkäyttäjille hyöty näkyy esimerkiksi parempana hoitotoimenpiteiden kohdistuksena ja ajoituksena. Myös toimenpideajat vähäliikenteisillä teillä lyhentyvät.

"Ilmastonmuutoksen myötä sää- ja keliolot vaihtelevat paljon. Uusi urakkamalli on joustavampi ja mahdollistaa paremmin reagoinnin kelin mukaan. Myös riskinjako on oikeudenmukaisempaa, mikä on varmasti houkutellut mukaan uusia toimijoita", sanoo Väylän kunnossapito-osaston johtaja Magnus Nygård.

Ensi vuoden aikana Väylä ja ELY-keskus kilpailuttavat yhdeksän alueurakkaa. Nämä urakat ovat avoimessa kilpailutuksessa, johon voivat osallistua myös uudet urakoitsijat.

JAA