Päämainos
Tiestön parannuksella 10 prosentin päästövähennys
Kuljetukset 19.06. 08:22

Tiestön parannuksella 10 prosentin päästövähennys

Paltan webseminaarissa pohdittiin keino liikennepäästöjen vähentämiseen.

19.06.2020
Teksti Esko Lukkari

Tiestön kunnolla on suuri merkitys etenkin raskaan liikenteen polttoaineen kulutukseen. Seuraavien 10 vuoden aikana keinoja päästövähennyksiä on löydettävä 1,4 miljoonaa hiilidioksiditonnia, jotta Suomi voi puolittaa liikennepäästöt vuoteen 2030 mennessä. Siitä 10 prosenttia on hoidettavissa parantamalla tieverkon päällysteiden kuntoa.

SKAL tiedotti asiasta Paltan 16.6. liikenteen ja logistiikan tiekarttaa käsitelleen webseminaarin jälkeen.

Tiekartta kertoo tiedotteen mukaan ammattiliikenteen sitoutuneisuudesta päästöjen vähenemiseen. Liikenteen päästöjen vähentäminen on mahdollista ilman veronkorotuksia tai liikkumisen rajoittamista. Tulokset ovat yhteneväisiä SKAL:n toukokuussa yhdessä muiden keskeisten järjestöjen kanssa julkaiseman liikenne- ja kuljetusalan vähäpäästöisen liikenteen tiekartan kanssa.

Ei ole olemassa yhtä keinoa

Päästöjen vähentäminen syntyy pienistä puroista, eikä yhtä asiaa ratkaisevaa keinoa ole olemassa. Tavoitteisiin voidaan silti päästä ilman Suomen kilpailukykyä rampauttavia polttoaineveron korotuksia. Polttoaineveron korotukset ovat tiekarttaselvitysten perusteella varsin tehoton päästöjen vähentämiskeino.

Tiestön kunnon ja liikenteen sujuvuuden parantamisella olisi sen sijaan saavutettavissa yhteensä noin 160 000 tonnin vuotuiset päästövähennykset. Määrä vastaa yli 10 prosenttia vuoden 2030 tavoitteesta.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL edustaa 4 500 suomalaista kuljetusyritystä. Koko liikenne- ja logistiikkasektori on tehnyt paljon työtä etsiessään keinoja päästötavoitteiden saavuttamiseksi tavalla, joka turvaa samalla yhteiskunnan taloudellista kilpailukykyä. Tiekarttojen tulokset on otettava huomioon, kun keskustellaan keinoista liikenteen päästöjen vähentämiseen. Muutos ei tapahdu käskemällä ja kurittamalla, vaan yhteistyöllä ja yrityksissä tapahtuvalla kehittämisellä.

SKAL on mukana Vähäpäästöisen liikenteen tiekartassa, joka on laadittu Autoalan Keskusliiton, Autotuojat ja -teollisuuden, Linja-autoliiton, Suomen Autoteknillisen Liiton, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL:n ja Suomen Taksiliiton yhteistyönä. Tiekartta luovutettiin liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle 26.5. ja jaettiin medialle 28.5. 

JAA