Päämainos

”Tieverkko on hyvä investointi”

WSP:n raportti kehottaa investoimaan tieverkkoon Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi.

27.05.2020
Teksti Esko Lukkari

Tieverkko on hyvä investointikohde ja elinehto vientiteollisuudelle. Huonokuntoinen tieverkko on taas kustannustekijä vientiteollisuuden ja kaupan logistiikalle ja siten haaste Suomen kilpailukyvylle.

Näin todetaan Kohti laadukasta tieverkkoa –raportissa. Sen tilasivat INFRA ry, Koneyrittäjät ry, Metsäteollisuus ry ja Suomen Tieyhdistys ry. Toimeksiannon toteuttaja oli WSP Finland Oy. 

Infra ry tiedotti asiasta 18.5.

WSP:n työryhmään kuuluivat johtaja, professori Jorma Mäntynen, tekniikan tohtori Jarkko Rantala ja diplomi-insinöörit Riku Huhta sekä Riina Isola

Alustan kuntoon laittamisella on raportin mukaan merkittävä positiivinen kerrannaisvaikutus talouteen, koska laadukas tieverkko pienentää kuljetuskustannuksia ja tehostaa koko yhteiskunnan toimintaa. 

Päästöihinkin iso pudotus

”Kunnossa olevan tieverkon merkitys liikenteen päästöjen vähentämisessä tulee tunnistaa. Kiertoteille joutuminen lisää polttoaineen kulutusta ja päästöjä. Teiden kunnon parantaminen vähentää tieliikenteen päästöjä jopa viisi prosenttia", sanoo tiedotteessa Metsäteollisuus ry:n logistiikkapäällikkö Outi Nietola.

"Metsäteollisuuden kuljetuskustannuksia huonokuntoinen alempi tieverkko ja painorajoitetut sillat nostavat arviolta seitsemän prosenttia", hän painottaa.

Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola muistuttaa, että energia- ja metsäteollisuudessa toimiva raaka-ainehuolto edellyttää, että ennen kaikkea alemman tieverkon ja etenkin sen siltojen painorajoituksista muodostuvia pullonkauloja raaka-aine- ja työkonekuljetuksille karsitaan. 

Kertautuvat vaikutukset

Tieverkko on raportin mukaan hyvä investointikohde kaikissa taloustilanteissa, koska se vaikuttaa kilpailukykyyn. Heikossa taloustilanteessa saadaan nopeita vaikutuksia niin suoraan kuin välillisesti, kun tieverkon parantaminen työllistää pk-yrityksiä ympäri maan. Verkon laadun parannuttua saadaan jatkuvasti säästöjä kuljetusten tehostuessa.

”Suomessa on paljon tiehankkeita, jotka voidaan käynnistää nopeasti ja tehdä nyt edullisemmin kuin vuosi sitten. Keskeistä olisi paneutua perusväylänpitoon kaikissa tieluokissa ja käynnistää samalla suurempien investointien suunnittelua”, INFRA ry:n toimitusjohtaja Paavo Syrjö sanoo.

”On hyvä muistaa, että suomalainen tie tehdään aina Suomessa ja Suomen yhteiskunnan tarpeisiin. Nyt on aika laittaa yhteiskunnan kuljetusten tärkein alusta eli tiet kuntoon”, Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen tiivistää.

JAA