Päämainos

Tieyhdistys huolissaan kaapeliasennuksista

”Aliurakoitsijat toimivat kuin kaikki olisi sallittua”.

24.09.2018
Teksti Esko Lukkari

Suomen Tieyhdistys on huolissaan villiksi menneestä maakaapelien asennuksesta. Yhdistyksen mukaan kaapeleita on alettu asentaa jopa ilman maanomistajien lupaa.

”Pahimmassa tapauksessa tien varteen on ilmaantunut kaivuri töihin ilmoittamatta asiasta kenellekään ja lupaa kysymättä. Isojen firmojen alihankkijat toimivat kuin niille olisi yksityisteillä kaikki sallittua”, sanoo Suomen Tieyhdistyksen Jaakko Rahja yhdistyksen verkkosivuilla 18.9. julkaistussa jutussa.

Rahja muistuttaa, että yksityistielain mukaan tiealueelle kaivamiseen tulee sähkö- tai teleoperaattorin hakea suostumus maanomistajalta ja tienpitäjältä, eli tiekunnalta. Ensi vuoden alussa voimaan tulevan uuden yksityistielain myötä tähän riittää yksin tienpitäjän suostumus.

Kaapelin sijoittamisesta ja tekemisen ehdoista sovitaan kaapelin laittajan ja tiekunnan välillä.

”Tienpitäjän kannalta on tärkeää, että kaapeli laitetaan siihen, mihin sovitaan ja riittävään syvyyteen. Samoin esimerkiksi rummut tulee kiertää oikealla tavalla. Nyt on tilanteita, että kaapelia on laitettu luvatta puoli kilometriä ennen kuin kukaan on huomannut pysäyttää laittomuutta”, Rahja sanoo.

Kaapeleita väärälle puolelle tietä

Tienpitäjän kannalta on yhdistyksen mukaan jopa vaarallista, jos kaapelia ei laiteta sille puolelle tietä, kun on sovittu. Kun urakoita on ketjutettu pienille kaivuriyrittäjille, eivät ne ole Tieyhdistyksen mukaan olleet kiinnostuneita tehdyistä sopimuksista rajussa hintakilpailussa.

Tienpitäjän kannalta iso ongelma on myös kaapeleiden ja niiden asentamisen aiheuttamat kustannukset. Tiekunnat eivät hyväksy, että niiden tulisi maksaa haitta ja kustannukset, joita tielle syntyy operaattoreiden omistamista laitteista.

”Tiekunta joutuu koko ajan valvomaan asennustyötä, että työ tehtäisiin oikein ja se maksaa. Kun tietä myöhemmin remontoidaan, vaaditaan tiekuntaa maksamaan kaapelin mahdollinen siirtäminen tai jännitteettömäksi tekeminen. Tämä koetaan erittäin epäoikeudenmukaiseksi. Kyse on tuhansista tai kymmenistä tuhansista euroista”, Rahja sanoo.

JAA