TMFG vauhdittaisi liikenteen digitalisointia
Kuljetukset 03.11. 11:39

TMFG vauhdittaisi liikenteen digitalisointia

Vuoteen 2024 ulottuvassa strategiassa korostetaan liikenteen data-alustan yhteistä hyödyntämistä.

03.11.2020
Teksti Esko Lukkari

Liikenteenohjausyhtiö Traffic Management Finland (TMFG) esittää päivitetyssä strategiassaan suomalaisen liikennejärjestelmän digitalisaatioasteen voimakasta nostamista. 

Digitalisaatioasteen nosto tapahtuisi rakentamalla liikenteen tapahtumista ja infrastruktuurista maalla, merellä ja ilmassa nykyistä kattavampi reaaliaikainen tilannekuva liikenteen datan digitaalisen alustan ja liikennealan toimijoiden yhteisellä tekemisellä  

Traffic Management Finland on julkaissut päivitetyn, vuoteen 2024 ulottuvan strategiansa, jonka tavoitteena on rakentaa Suomeen maailman turvallisin, sujuvin ja ympäristöystävällisin liikenne. Yhtiö tiedotti asiasta 30.10.  

“Jotta liikennejärjestelmä tukee toimivilla matka- ja kuljetusketjuilla oikeudenmukaisesti koko maan saavutettavuutta, ekologista kestävyyttä ja Suomen kilpailukykyä mahdollisimman hyvin, liikenteen uudistamista on jatkettava. On välttämätöntä, että digitalisaation mahdollisuudet hyödynnetään liikenteen kehittämisessä täysimääräisesti. Nykyistä kattavampi, tietoturvallinen digitaalinen tiedonvaihto eri toimijoiden, järjestelmien, kulkuneuvojen ja infrastruktuurin välillä on edellytys toimivalle liikennejärjestelmälle, ja uusien palveluiden syntymiselle”, sanoo tiedotteessa Traffic Management Finland Oy:n toimitusjohtaja Pertti Korhonen.  

Ovelta-ovelle palveluketju

“Näin luomme edellytyksiä eri liikennemuodoista koostuvien ovelta ovelle -matkaketjupalveluiden syntymiselle, tehokkaalle tavaralogistiikalle, liikenteen päästöjen alentamiselle sekä Suomen ja sen eri alueiden saavutettavuuden paranemiselle”, hän sanoo. 

Traffic Management Finland on valtion omistama yhtiö, ja sen omistajaohjauksesta vastaa Liikenne- ja viestintäministeriö.  

“On hienoa, että nämä asiat on nostettu keskiöön yhtiön uudessa strategiassa. Toivomme, että konserni yhteistyössä hallinnonalan virastojen kanssa rakentaa vahvoja kumppanuuksia sidosryhmiin uusien, asiakastarpeisiin perustuvien palvelujen kehittämiseksi, joilla edesautetaan uusien palvelumarkkinoiden syntyä sekä suomalaisen liikennemarkkinan kehitystä ja kilpailukykyä”, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka

Etusivulle >

Lisää kuljetusuutisia >

JAA