Päämainos
”Toivottavasti alennus näkyy täysin pumppuhinnoissa”
Kuljetukset 12.05. 08:42

”Toivottavasti alennus näkyy täysin pumppuhinnoissa”

SKAL on tyytyväinen hallituksen esitykseen alentaa jakeluvelvoitetta.

12.05.2022
Teksti Esko Lukkari kuvat Adobe Stock

SKAL:n mukaan kuljetusalan raju kustannusnousu on havahduttanut päättäjät toimiin, kun hallituksen varautumisryhmä päätti huhtikuun alussa dieselpolttoaineen jakeluvelvoitteen alentamisesta määräajaksi 7,5 prosenttiyksiköllä vuosina 2022 ja 2023.

SKALin mukaan hinnanalennus on kuljetusalalle ja Suomen kilpailukyvylle välttämätön, koska kuljetusala on ajautunut kustannus- ja kannattavuuskriisiin. Myös Suomen huoltovarmuudelle on tärkeää, että maassa toimii elinvoimainen kuljetusala kotimaisessa omistuksessa.

SKAL tiedotti asiasta 11.5.

Kuljetusyrityksissä odotettiin päätöksen näkyvän pumpuilla nopeasti, mutta polttoaineyhtiöt ovat jääneet odottamaan virallista asiaa koskevaa lakimuutosta.

”Nyt kun lakiesitys etenee, SKAL toivoo, että polttoaineyhtiöt huomioisivat alennetun jakeluvelvoitteen täysimääräisenä, jolloin dieselin pumppuhinnat alenisivat ennakkolaskelmien mukaisesti”, sanoo tiedotteessa SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Hinnannousu ollut hurjaa

SKAL esitti jakeluvelvoitteen alentamista Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja sen aiheutettua polttoaineen räjähdysmäisen hinnannousun. Jo ennen Venäjän hyökkäystä dieselin hinta oli noussut 43 senttiä litralta helmikuusta 2021 helmikuuhun 2022. Nousu jatkui helmikuusta 2022 maaliskuuhun 2022 ollen huimat 46 senttiä/litralta.

Bio-osuuden jakeluvelvoite on ollut tämän vuoden alusta 19,5 prosenttia ja kohdentunut voimakkaasti dieseliin. Jakeluvelvoite on nostanut etenkin dieselöljyn hintaa, sillä bensiinissä bio-osuutta voi teknisistä syistä olla korkeintaan 10 prosenttia.

SKAL pitää ehdotusta jakeluvelvoitteen määräaikaisesta alentamisesta hyvänä, sillä tällä on suora polttoaineen hintaa alentava vaikutus. Työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilän antama arvio dieselin hinnan alenemisesta 12 senttiä litralta vastaa SKALin laskelmaa.

Kuljetusyrityksissä odotettiin päätöksen näkyvän pumpuilla nopeasti, mutta polttoaineyhtiöt ovat jääneet odottamaan virallista asiaa koskevaa lakimuutosta.

”Nyt kun lakiesitys etenee, SKAL toivoo, että polttoaineyhtiöt huomioisivat alennetun jakeluvelvoitteen täysimääräisenä, jolloin dieselin pumppuhinnat alenisivat ennakkolaskelmien mukaisesti”, sanoo tiedotteessa SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Dieselin maailmanmarkkinahinnat ovat olleet kovassa nousussa ja uusiutuvan dieselin hinnat ovat nousseet rajuimmin. Polttoainekustannukset muodostavat 25-33 prosenttia kuljetusyrityksen kokonaiskustannuksista, erityisesti pitkämatkaisessa tavaraliikenteessä.

”Toimivia teknisiä ratkaisuja dieselin korvaamiseksi muilla energiamuodoilla ei toistaiseksi käytännössä ole raskaimmassa tavaraliikenteessä”, Kujala sanoo.

SKALin mukaan hinnanalennus on kuljetusalalle ja Suomen kilpailukyvylle välttämätön. Kuljetusala onkin ajautunut kustannus- ja kannattavuuskriisiin. Myös Suomen huoltovarmuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että maassa toimii elinvoimainen kuljetusala kotimaisessa omistuksessa.

AVAINSANAT

SKAL ry

JAA