Päämainos
Tornion telinvaihtoraide odottaa hyväksymislupaa
Kuljetukset 08.03. 07:53

Tornion telinvaihtoraide odottaa hyväksymislupaa

Traficomin ja ruotsalaisviranomaisten täytyy vielä hyväksyä Eurooppa-raiteen liikennekäyttö.

08.03.2023
Teksti Esko Lukkari

Tornion uuden telinvaihtoraiteen myötä Suomelle on avautumassa liikennekäyttöön Euroopassa vaadittava raideleveys. Torniosta on yhteys Haaparannan kautta Ruotsiin.

Torniossa on ainoa Suomen rajalta löytyvä rautatien ylityspaikka, joka ei ole Suomen ja Venäjän rajalla. Telinvaihtoraide on nyt valmis ja se odottaa virallista käyttölupaa, jota Väylävirasto hakee Traficomilta.

Destia tiedotti hankkeesta 22.2.

Ruotsinkin lupaa odotetaan

”Ruotsin suunnasta lopullinen tukeminen on vielä tekemättä, sillä Suomessa ei ole sopivaa kalustoa sen raideleveyden tukemiseen. Tällä hetkellä meillä on selvityksessä, saataisiinko Ruotsin päästä tukemiskone tähän tehtävään. Mahdollisuus raideyhteyden käyttöön on olemassa ja kahdesti sillä on telinvaihto suoritettukin”, Destian työmaapäällikkö Joonas Lintinen sanoo tiedotteessa.

Käyttöönottoluvan myöntäminen edellyttää myös ratayhteydellä tehtyjä laadun ja geometrian mittauksia, joiden tulokset Destia toimitti Väylävirastolle. Koska raideyhteyttä ei ollut mahdollista ajaa koko pituudeltaan virallisella tarkastusvaunulla, telinvaihtoraiteen mittaukset tehtiin mittaresiinalla.

Tähän asti Tornion ja Haaparannan rajalla oli jouduttu siirtämään rajan yli kuljetettavaa tavaraa vaunusta toiseen. Jatkossa ratayhteys olisi ensimmäinen Suomen päässä toimiva rajanylityspaikka, jossa samat junat pystyvät telinvaihdon jälkeen jatkamaan matkaansa eri raideleveyksien raiteilla.

Ruotsissa Euroopan raideleveys

”Ruotsissa on sama raideleveys kuin muualla Euroopassa ja Torniosta löytyi sopiva rajanylityspaikka, tarvittavat puitteet ja riittävästi tilaa telinvaihtoraiteelle. Paikalla oli vanhoja Tornion asemarakennuksen perustuksia, valonheitinmastoja, 300 metrin kuormauslaituri sekä siihen liittyviä raiteita”, Väyläviraston johtava asiantuntija Markku Nummelin sanoo

”Telinvaihtoraide on tärkeä huoltovarmuuden kannalta. Kerrallaan siinä voidaan vaihtaa kuuden vaunun telit samanaikaisesti. Vaihtoratkaisu on samanlainen, jota Suomessa on käytetty etelän junalauttasatamissa”, hän sanoo.

Yleiseurooppalainen standardi raideleveydelle on 1435 mm, kun Suomen rataverkon raideleveys on 1524 mm. Jotta juna voisi kulkea molemmilla raideleveyksillä, vaaditaan ratojen välille erillinen telinvaihtoraide, jossa junan telit eli kiskopyörästöt vaihdetaan eri levyiselle radalle sopiviksi tunkkaamalla juna betonilaatoilta ilmaan vaihdon ajaksi.

JAA