Päämainos

Traffic Management aloittaa alkuvuodesta

19.09.2018
Teksti Esko Lukkari

Valtion uusi erityistehtäväyhtiö saa nimekseen Traffic Management Finland. Valtioneuvosto on antanut liikenne- ja viestintäministeriölle valtuudet perustaa uusi valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, allekirjoittaa yhtiön perustamissopimus ja muut perustamiseen liittyvät asiakirjat sekä merkitä valtion puolesta kaikki yhtiön osakkeet.

Traffic Management Finland Oy:n toimialana ovat meri-, rautatie- ja tieliikenteenohjaus ja -hallinta sekä niihin liittyvä tiedon keruu, hallinta ja hyödyntäminen.

Eduskunta hyväksyi 27.6.2018 lain Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi. Laki tulee voimaan ja yhtiö aloittaa operatiivisen toimintansa 1.1.2019. Lain mukaan valtioneuvosto voi ennen lain voimaantuloa ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti yhtiön perustamisesta 13.9.

JAA