Päämainos
Traficom selvitti merenkulun kannustimia
Kuljetukset 18.05. 07:59

Traficom selvitti merenkulun kannustimia

Tavoitteena oli arvioida kansallisten ja EU-tason ympäristöperusteisten kannustimien vaikutuksia.

18.05.2020
Teksti Esko Lukkari

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt uuden selvityksen merenkulun ympäristöperusteisista kannustimista Itämeren alueella.

“Economic incentives to promote environmentally friendly maritime transport in the Baltic Sea region” luo kattavan yleiskatsauksen Itämeren alueella sovellettaviin taloudellisiin kannustimiin merenkulun ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Traficomin selvityksen tavoitteena on ollut arvioida kansallisten ja EU-tason kannustimien vaikutuksia, tunnistaa niiden käyttöön liittyvät haasteet ja löytää parhaat käytännöt. Meriliikenteessä taloudellisten kannustimien käsite kattaa ympäristöperusteiset maksut, verot sekä julkiset tuet ympäristöinvestointeihin.

Selvityksessä korostetaan taloudellisiin kannustimiin liittyvien parhaiden käytäntöjen jakamisen tärkeyttä, niin valtioiden välillä kuin osana julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä.

Tuet ja verot

Selvityksen mukaan erityisesti kansalliset ja EU-tuet sekä julkiset lainat ja takaukset ovat edistäneet laivanvarustajien investointeja ympäristöystävälliseen tekniikkaan. Näiden keinojen lisäksi ympäristöperusteiset verohelpotukset todettiin tehokkaiksi taloudellisiksi kannustimiksi.

Verotus on yksi keskeisistä kannustimista, mutta se ei silti noussut kyselytutkimuksessa kovin voimakkaasti esille. Norjan mallia hiilidioksidiverosta ja hiilidioksidirahastosta, joita on kutsuttu myös kierrätysmaksuksi, pidettiin potentiaalisesti kiinnostavana tapa leikata päästöjä ja nostaa ympäristötietoisuutta. Sen toteuttamisen arvioitiin vaativan kuitenkin EU:n laajuisia päätöksiä.

Toisena hyvänä verotuskeinona pidettiin Ruotsin, Tanskana ja Saksan mallia, jossa verovähennyksen voi tehdä mantereella tuotettavan energian käytöstä. Tässä ns. OPS-mallissa aluksille syötetään polttoainetta niiden rantautuessa satamaan. 

JAA