Päämainos
Traficom selvitti yhdistettyjen kuljetusten kehittämisongelmia
Kuljetukset 10.03. 06:00

Traficom selvitti yhdistettyjen kuljetusten kehittämisongelmia

Juna- ja kuoma-autokuljetuksia yhdistävä pilotti järjestetään välillä Helsingin Vuosaari-Oulu.

10.03.2023
Teksti Esko Lukkari

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tuoreessa selvityksessä on etsitty konkreettisia keinoja yhdistettyjen kuljetusten käynnistämiseksi Suomessa. Selvityksessä on laadittu konsepti yhdistettyjen kuljetusten palvelun järjestämismalliksi.

Selvityksen pohjalta aiotaan aloittaa yhdistettyjen kuljetusten pilotin suunnittelu Vuosaari-Oulu-välillä.

Traficom tiedotti asiasta 1.3.

Yhdistettyjen kuljetusten konseptia on työstetty yhteistyössä potentiaalisten maantie- ja rautatiekuljetusoperaattoreiden, niiden asiakkaiden sekä viranomaisten kanssa.

"Oleellista yhdistettyjen kuljetusten toteutumiselle on kuljetusten antajien eli kaupan ja teollisuuden tarpeiden ja logistiikkapalveluiden tarjoajien mahdollisuuksien yhteensovittaminen siten, että toiminta on liiketaloudellisesti kannattavaa. Työssä tunnistettiin erilaisia haasteita palvelujen käynnistämisessä ja tuotettiin toimenpiteitä, joilla palvelujen kynnystä saataisiin madallettua", sanoo tiedotteessa Traficomin erityisasiantuntija Marko Mäenpää.

Juna- ja kuorma-autokuljetukset

Selvityksessä yhdistetyillä kuljetuksilla tarkoitetaan juna−kuorma-auto- ja juna−irtoperävaunu/konttikuljetuksia Suomen sisällä. Junavaunut esitetään kuormattavaksi nostoina. Konseptissa hyödynnetään logistiikkapalveluita tuottavien tai kaupan ja teollisuuden omia tiloja tai terminaaleja. Raideliikenneliikennöitsijän rooli on tuottaa vetopalvelut lähtö- ja määräpään liikennepaikan välillä eli kuljetusketjun junarunkokuljetuksessa.

Selvityksessä tunnistettiin raideliikenteen reunaehtoja yhdistetyille kuljetuksille, kuten ratainfrastruktuurin rajoitteet, liikennöintiin liittyvät määräykset, tarjolla oleva vaunukalusto sekä potentiaaliset yhteysvälit ja aikataulut.

Pilotiksi väli Vuosaari–Oulu

Toimintakonseptin pohjalta laadittiin alustava pilotti ja arvioitiin erilaisia palvelun aloitusvaiheessa tarvittavia tukitoimenpiteitä.

Pilotoitavat yhteysvälit rajautuivat kuljetuksiin soveltuvien junakuormauspaikkojen perusteella Oulu−Vuosaaren satamayhteydeksi, jota liikennöitäisiin kaikkina päivinä yhtenäisenä junarunkona, eikä järjestelytyötä lähtö- ja määräpään välillä tehdä.

Kuljetusten laajentaminen yhdestä yhteysvälistä laajemmaksi verkostoksi luo mahdollisuuden tuotannon ja kuljetusten määrän kasvulle. Selvitys suosittelee yksityiskohtaista aikataulusuunnitelmaa yhdistettyjen kuljetusten junille välille Vuosaari–Oulu, ja arvioita aikataulurakenteesta ja ratakapasiteetin riittävyydestä.

"Tämän pohjalta konseptia olisi pilotissa mahdollista testata. Pilotin edistäminen edellyttäisi yrityksiltä ja myös päättäjiltä tahtotilaa sekä sitoutumista palvelun toteuttamiseen", Mäenpää toteaa.

Tarve selvittää yhdistettyjen kuljetusten käynnistäminen on valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (Liikenne12) ja fossiilittoman liikenteen tiekartassa. Kiinnostusta niihin on yrityksissäkin.

JAA