Päämainos

Trafin tiedoista sadan miljoonan euron arvonlisä

04.01.2018
Teksti Esko Lukkari

VTT:n tutkimuksen mukaan Trafin tiedot synnyttävät Suomen kansantalouteen jopa sadan miljoonan euron vuotuisen arvonlisän.

Jopa kolmannes suoramarkkinointi- ja tietopalveluyritysten liikevaihdosta nojautuu Trafin tietoihin. Tämä synnyttää arvonlisän, jota ei olisi ilman tietoja. VTT haastatteli yrityksiä ja hallintoa, jotka käyttävät Trafin tietokantoja ja rekistereitä.

Myös vakuutusyhtiöt, autokauppa ja varaosapalvelut hyötyvät Trafin tiedoista. Hyöty näkyy kuluttajille parempana palveluna, tehostuneena toimintana sekä lisääntyneenä kilpailuna, jolloin kuluttajien kustannukset pienenevät.

Trafin tuottamia ja avaamia tietoja pidetään yrityksissä luotettavina, mutta myös erilaisia kehittämisehdotuksia tuli runsaasti. 

”Kuuntelemme yritysten ja muun hallinnon toiveita tietojemme laadun ja käytettävyyden parantamiseksi tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa unohtamatta”, sanoo yksikönpäällikkö Kirsi Pulkamo tiedotteessa.

VTT selvitti myös Trafin julkaiseman tietotilinpäätöksen kehittämistarpeita.

”Tietotilinpäätöstä pidettiin hyvänä asiakirjana, mutta kehittämistä tarvitaan”, kertoo erikoistutkija Riitta Molarius VTT:ltä.

”Kun satsataan tiedon saatavuuteen ja laatuun ja pidetään tiedon luovuttamisen kustannukset kohtuullisina, voivat monet yritykset kehittää edelleen palvelutoimintaansa ja luoda lisäarvoa asiakkailleen ja talouteemme – unohtamatta yleistä hyvää ja etua, johon viranomaisten keräämällä tiedolla pyritään”, sanoo johtava tutkija Pekka Leviäkangas

”Tietotilinpäätös on Trafin raportointijärjestelmän avaindokumentteja ja tulemme jatkossakin panostamaan siihen”, painottaa tietojohtaja Juha Kenraali Trafista.  

”Tieto on itse asiassa yksi liikennemuoto, ja sen merkitys tulevaisuuden liikennejärjestelmässä tulee vain kasvamaan.” 

Leviäkankaan mukaan tutkimus oli uraauurtava.

”Aiemmin tällaista mikro- ja makrotasoa yhdistävää tutkimusta ei ole tehty. Yhdistimme kansatalouden tilinpidon analyysin yrityshaastattelujen ja yritystilinpäätösten aineistoon. Tulokset ovat mielenkiintoisia ja rohkaisevia – tiedolla on suuri taloudellinen merkitys.”  

VTT julkaisee tulokset myös kansainvälisesti.

JAA