Päämainos

Tulli: Muista REX, jos viet Kanadaan

24.10.2017
Teksti Esko Lukkari

EU:n ja Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen eli CETA-sopimuksen väliaikainen soveltaminen on alkanut 21.9.2017. Valtaosasta EU:n alkuperätuotteita ei tarvitse enää maksaa tuontitulleja Kanadassa. 

Kanadaan EU:n alkuperätuotteita vievien yritysten kannattaa Tullin mukaan rekisteröityä REX-tietokantaan heti, sillä 31.12.2017 jälkeen vain rekisteröitynyt viejä voi laatia alkuperäilmoituksia Kanadaan.

Tullietuuden saaminen Kanadassa edellyttää Tullin mukaan, että suomalainen viejäyritys laatii määrämuotoisen alkuperäilmoituksen kauppalaskuun tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan, jossa alkuperätuote on kuvattu.  

Jotta viejäyritys voi laatia alkuperäilmoituksia, sen pitää hakea Tullin kautta rekisteröidyksi viejäksi EU:n REX-tietokantaan siinä tapauksessa, kun yrityksen Kanadaan viemien alkuperätuotteiden arvo ylittää 6 000 euroa. Alkuperäilmoituksiin on aina sisällytettävä viejäyrityksen REX-rekisteröintinumero, kun tämä arvoraja ylittyy. 

Muissa vapaakauppasopimuksissa sovellettavaa valtuutetun viejän lupaa ja yrityskohtaista lupanumeroa voi käyttää Kanadaan vietävien tuotteiden alkuperäilmoituksissa vain vuoden 2017 loppuun asti. 

 

JAA