Päämainos
Kuvituskuva
Kuljetukset 15.05. 11:40

Kuvituskuva

Tulli tutkinut kansainväliseen jätekuljetukseen liittyvää rikosepäilyä

Yrityksen epäillään kuljettaneen jätettä ilman vaadittavaa lupaa Suomesta Ruotsiin.

15.05.2023
Teksti Ilmari Tuomivaara

Tullin esitutkinnassa on selvinnyt, että Suomessa toimiva yritys on vienyt keväällä 2022 viisi erää sakokaivolietettä Suomesta Ruotsiin. Jätettä vietiin ilman lupaa yhteensä 66 200 kg. Sakokaivoliete kuljetettiin loppukäsiteltäväksi Ruotsiin, mutta suomalaisen yrityksen olisi tullut hakea kyseisille jätekuljetuksille jätesiirtolupa. Tulli tiedotti aiheesta 15.5.

Esitutkinnassa on selvinnyt, että sakokaivoliete on päätynyt Ruotsissa asianmukaiseen käsittelylaitokseen, joten tekoa on tutkittu ympäristörikkomuksena, ei ympäristön turmelemisena.

"Tulli valvoo myös jätteiden siirtoa maasta toiseen ja puuttuu, jos luvat eivät ole kunnossa. Lainmukainen jätteiden hävittäminen maksaa, ja usein laittomissa jätesiirroissa vältelläänkin kustannuksia", sanoo tiedotteessa talousrikosyksikön päällikkö Petteri Nevalainen.

Jätteen vienti loppukäsiteltäväksi vaatii aina sekä Suomen ympäristökeskuksen että jätteen vastaanottajamaan ja mahdollisten kauttakulkumaiden jätesiirtoviranomaisten myöntämät jätesiirtoluvat. Jätteen vienti loppukäsiteltäväksi muuhun kuin toiseen EU- tai EFTA-maahan on kielletty.

Jätteensiirtoja säädellään kansainvälisillä sopimuksilla ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella. Tulli valvoo yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa jätteiden kansainvälisiä siirtoja ja niitä koskevien säännösten noudattamista Suomessa. Jätteensiirtoasetuksen pääasiallinen ja tärkein tavoite on ympäristön suojelu.

Tulli on tutkinut asiaa ympäristörikkomuksena. Esitutkinta on valmistumassa, ja asia siirretään syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle.

AVAINSANAT

Tulli

JAA

LUETUIMMAT