Päämainos
Tullilta ohjeet rajat ylittävään liikenteeseen
Kuljetukset 25.03. 07:45

Tullilta ohjeet rajat ylittävään liikenteeseen

”Tavaraliikennettä ovat ne vähintään kuorma-autoiksi luokitelluilla kuljetusvälineillä tehtävät kuljetukset”.

25.03.2020
Teksti Esko Lukkari

Tulli on määritellyt maan rajat ylittävän tavaraliikenteen muotoja. Tullin mukaan tavaraliikennettä ovat  vähintään kuorma-autoiksi luokitelluilla kuljetusvälineillä tehtävät kuljetukset. 

Jos liikennöijällä on etuajo-oikeusmenettelyyn oikeuttava lupa, kuljetus voi Tullin mukaan tapahtua myös pakettiautolla. 

Tulli tiedotti asiasta 21.3.

Hallitus päätti rajanylitysliikenteen rajoittamisesta 13.4.2020 asti, mutta rajoitus ei koske tavaraliikennettä, eikä sen kuljetushenkilöstön tai muun kuljetusalan työntekijöiden välttämätöntä liikennettä.

Hallituksen päätöksen mukaisesti tavaraliikenne jatkuu normaalisti rajanylityksen rajoittamisesta huolimatta. Tulli varmistaa omalta osaltaan tavaraliikenteen sujuvuuden sisä- ja ulkorajoilla myös koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Suomen ja Venäjän liikenne

Tavaraliikennettä ovat Tullin mielestä ne vähintään kuorma-autoiksi luokitelluilla kuljetusvälineillä tehtävät kuljetukset, joiden kuljettajilla on Suomen ja Venäjän välisen liikenteen voimassa oleva matkalupa.

Tavarankuljetus voi tapahtua myös muulla ajoneuvolla, kuten esimerkiksi tavarankuljetukseen tarkoitetulla pakettiautolla. Tällöin kuljetuksille edellytetään voimassa olevaa etuajo-oikeusmenettelyä, joka on myönnetty viimeistään 19.3.2020.

Yksittäistapauksessa on mahdollista antaa kuljetuksen jatkua, jos sen tarkoitus on kiistattomasti tavaraliikenne. Päätöksen kuljetuksen maahan pääsyn epäämisestä tekee lainsäädännön perusteella Rajavartiolaitos kuultuaan Tullia.

Norjan, Ruotsin ja Viron rajoilla noudatetaan vastaavia tavaraliikenteen tulkinnan periaatteita kuin Venäjän rajalla, mutta erillistä lupamenettelyä ei kuitenkaan ole käytössä. Rajanylityksen tarkoitus ja yhteys tavaraliikenteeseen on kyettävä selvästi osoittamaan rajanylityspaikalla.

JAA