Päämainos

Tullin rikostorjunnan arvo valtiolle 115 miljoonaa

22.03.2018
Teksti Esko Lukkari

Tulli sanoo torjuneensa viime vuonna harmaan talouden aiheuttamia tullirikoksia 61 miljoonan euron arvosta ja talousrikoksia 54 miljoonan arvosta.  

Harmaan talouden aiheuttamista tullirikoksista valtiolle koituneiden vahinkojen arvo pieneni kuudella miljoonalla eurolla, mutta talousrikostorjunnassa se kasvoi peräti 29 miljoonalla eurolla edellisvuodesta. 

Talousrikostorjunnan haasteellisuutta on Tullin mukaan lisännyt sähköiseen kaupankäyntiin ja sisäkaupan liikenteeseen liittyvä kansainvälistyvä talousrikollisuus. 

Tullin harmaan talouden torjunnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lasku johtui Tullin mukaan muun muassa siitä, että autoverotus ja pääosin valmisteverotus siirtyivät vuoden 2017 alussa Tullilta Verohallinnon vastuulle. Tulli tekee edelleen verottomien varastojen valmisteveroihin liittyvät tarkastukset Verohallinnon lukuun. 

Suurin osa talousrikostorjunnalla saadusta rahasummasta johtuu Tullin mukaan siitä, että sen tutkimien juttujen rikoksilla aiheutettujen vahinkojen määrä kasvoi. Tullin talousrikostutkinnan kirjaamat rikosten arvioidut vahingot vuonna 2017 päätökseen saaduissa asioissa olivat 46,83 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 13,7 miljoonaa euroa.  

Takaisin saadun rikoshyödyn määrä oli 4,2 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli 5,97 miljoonaa euroa. Takaisin saadun rikoshyödyn määrä ja osuus kirjatuista rikosvahingoista vaihtelevat paljon vuosittain rikosasioiden sisällön perusteella. 

Tulli teki vuonna 2017 yhteensä 264 yritystarkastusta, joiden verotukselliset toimenpide-ehdotukset olivat yhteensä 10,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 Tulli teki 442 tarkastusta, ja verotukselliset toimenpide-ehdotukset olivat 60,7 miljoonaa euroa.  

Tarkastusten määrän ja ehdotettujen toimenpiteiden väheneminen edellisestä vuodesta johtui muutoksista auto- ja valmisteverotuksen kanto- ja tarkastusvastuissa. Nämä muutokset vähensivät merkittävästi myös Tullin kantamien verojen määrää aiempiin vuosiin verrattuna.

Vuonna 2017 harmaan talouden kohteisiin tehdyistä yritystarkastuksista rikosperusteisia tai tutkintaan johtaneita tarkastuksia oli yhteensä kuusi. Vuonna 2016 vastaava määrä oli 25 tarkastusta. 

JAA