Päämainos

Tunnin junan YVA valmistunut

Yksityisten sijoittajien epäröinti on ”Tunnin junan” hankeyhtiön ongelmana.

02.12.2019
Teksti Esko Lukkari

Väylävirasto on toimittanut Uudenmaan ELY-keskukselle YVA-ohjelman Helsinki-Turku nopean junahankkeen eli ns. Tunnin junan ympäristövaikutuksista.

Väylä tiedotti asiasta 27.11.

Tunnin junan rahoitus törmäsi marraskuun alussa esteeseen, kun selvisi, etteivät yksityiset sijoittajat olekaan ehkä kiinnostuneita sijoittamaan ratahankkeen hankeyhtiöön. Näin ollen Tunnin junan rajoitus olisi jäämässä kuntien ja valtion harteille. STT:n 4.11. julkaiseman uutisen mukaan pääradan eli ns. Suomi-radan hankeyhtiö olisi kuitenkin saamassa mukaan myös yksityisiä sijoittajia.

YVA-menettely tehdään hankkeista, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Menettelyssä on kaksi vaihetta: arviointiohjelma ja -selostusvaihe. Ohjelmassa kuvataan ympäristön nykytila, ehdotus arvioitavista ympäristövaikutuksista ja menetelmät niiden arvioimiseksi. Selostuksessa kuvataan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja niiden lieventämistoimenpiteet, seuranta ja vaihtoehtojen vertailu. 

Lausunnot tammikuulla


Uudenmaan ELY-keskus toimii Helsinki-Turku nopean junayhteyden hankkeessa yhdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. YVA -ohjelma ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kunnissa sekä Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla 25.11.2019-20.1.2020.

YVA-ohjelmaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa viimeistään 20.1.2020 Uudenmaan ELY-keskukselle.

YVA ja ratatekninen suunnittelu toteutetaan yhteistyössä radan varrella sijaitsevien kuntien, maakuntaliittojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Maanomistajilla ja hankkeen vaikutusalueella asuvilla ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus ottaa kantaa suunnitelmiin hankkeen edetessä.

YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuudet järjestetään neljällä paikkakunnalla Salossa, Kaarinassa, Lohjalla ja Espoossa. 

JAA