Päämainos
Turun Ferry Terminalin suunnittelualue laajeni
Kuljetukset 02.12. 06:37

Turun Ferry Terminalin suunnittelualue laajeni

Sataman uuden matkustajaterminaalin liikenneyhteyksineen on määrä olla käytössä 2027.

02.12.2022
Teksti Esko Lukkari

Turun kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt Turun sataman Ferry Terminal Turku -kaavamuutoksen täydennetyt tavoitteet. Uusimmat muutokset perustuvat kaupunginhallituksen tekemään päätökseen satamaraiteen rakentamisesta.

Ferry Terminal on Tallinkin ja Viking Linen käyttöön suunniteltu uusi matkustajaterminaali. Sen rakentaminen voisi alkaa jo ensi vuonna ja terminaalin pitäisi olla liikenneyhteyksineen käytössä vuonna 2027 alussa. Terminaalista järjestetyn arkkitehtikilpailun voitti ORIGAMI-niminen työ,

Turun Satama tiedotti asiasta 29.11.

Suunnitelman mukaan satamaraide tulee matkustajasatamaan pohjoisesta Pahaniemensillan suunnalta. Jotta raide voitaisiin siirtää, kaavanmuutosalueeseen on lisätty alueita matkustajasatama-alueen pohjoispuolelta rautatie- ja katuyhteyksien mahdollistamiseksi. Aluerajausta muutetaan myös kaava-alueen eteläosassa siten, että rajaus sopii yhteen viereisen Historian ja tulevaisuuden museo -asemakaavanmuutoksen kanssa.

Vahvistaisi Turun logistista asemaa

Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on, että satama-alueen toiminta kehittyy osana kehittyvää merellistä Turkua ja että uusi satamaterminaali vahvistaa Turun logistista asemaa. Satamaterminaali kytkeytyy osaksi kansainvälistä TEN-T-liikenneverkkoa.

Kaavanmuutoksella mahdollistetaan uuden satamaterminaalin ja sen tarvitsemien rakennuksien, liikenneyhteyksien ja pysäköintijärjestelyjen toteuttaminen. Tavoitteena on uusin ratkaisuin saavuttaa kustannushyötyjä ja tehostaa laivaliikenteen toimintaa.

JAA