Turun yliopisto kansainväliseen merikonsortioon
Kuljetukset 08.01. 12:59

Turun yliopisto kansainväliseen merikonsortioon

Meriteknologiakonsortio halusi Turun yliopiston kehittämään konttilaivojen investointi- ja operointitehokkuutta.

08.01.2019
Teksti Esko Lukkari

Elokuussa 2018 syntynyt kansainvälisten meriteknologiayritysten yhteinen kehityskonsortio on kutsunut Turun yliopiston mukaan kehittämään konttilaivojen investointi- ja operointitehokkuutta. Turun yliopisto tutkii konsortiossa rahoitus- ja liiketoimintamallivaihtoehtoja.

Konsortiota johtaa dubailainen Muhammed Zaitoun. Hän on Green Shipping-yhtiön toimitusjohtaja. Yrityskumppaneina mukana ovat MacGregor, Carina Solutions, Wärtsilä, Winterthur Gas & Diesel, Mitsubishi Heavy Industries Machinery and Equipment sekä Gaztransport & Technigaz.

Turun yliopisto tiedotti asiasta 20.12.2018.

Turun yliopisto on kansainvälisen merialan yrityskonsortion ainoa yliopistokumppani ja edustaa tutkimuksellista osaamista. Turun yliopisto kutsuttiin mukaan kansainvälisten meriteknologiayritysten yhteiseen kehityskonsortioon, joka tähtää konttilaivojen investointiprosessin kehittämiseen ja uudenlaisten liiketoimintamallien synnyttämiseen.

TY tutkii rahoitus- ja liiketoimintamalleja

Konsortion tavoitteena on yhdistää hajallaan oleva elintärkeä investointi- ja operointiosaaminen ja luoda nykyistä tehokkaampi sekä myös ympäristöystävällisempi toimintamalli globaaliin konttiliikenteeseen.

Turun yliopiston rooli konsortiossa on tutkia rahoitus- ja liiketoimintamallivaihtoehtoja sekä investointivaiheessa että operointivaiheessa. Erityinen painotus on arvonluontimahdollisuuksissa tehokkuutta ja toisaalta ympäristöystävällisyyttä kasvattamalla. Turun yliopistossa hanketta toteuttaa kauppakorkeakoulu.

”Olemme erittäin mielissämme saadessamme työskennellä alan johtavien kansainvälisten yritysten kanssa ja olla mukana luomassa tulevaisuuden konttilaivaratkaisuja, jotka ottavat huomioon sekä taloudellisen tehokkuuden että ympäristöystävällisyyden”, sanoo tiedotteessa Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus- ja yritysyhteistyöstä vastaava johtaja Antti Saurama.

Sauraman mukaan uusien ratkaisujen tarve alalla on ilmeinen.

”Globaali ala on raportoinut tehokkuusvajeesta ja huonoista taloudellisista tuloksista. Samanaikaisesti maailman merenkulkujärjestö IMO:n päätökset merkitsevät päästövähennyksiä ja uusien laivateknologioiden käyttöönottoa. Laivainvestoinnit, joita tehdään noin 25 vuoden elinkaarella, pitää suunnitella huolellisesti”.

Tehokkuus ja ekologisuus

Aikaisemmin pitkään United Arabic Shipping Companyn (UASC) uudisrakennusjohtajana toiminut Green Shippingin toimitusjohtaja Mohammed Zaitoun uskoo, että nyt perustettu konsortio pystyy haastamaan nykyiset toimintamallit.

‒ Olen nähnyt läheltä alan ongelmat jo pitkään. Ekosysteemi ja toimintamallit ovat pysyneet liian kauan samoina ja tehottomina. Merisektorin johtavista yrityksistä koostuva kansainvälinen konsortio pystyy kuitenkin haastamaan nykyiset toimintamallit ja lisäämään merkittävästi alusten taloudellista tehokkuutta huolehtien samalla tiukimmista mahdollisista ympäristövaatimuksista”, sanoo Zaitoun.

JAA