Päämainos

Tutkimus: Robottiautot voivat lisätä liikennettä, mutta pienentää autokantaa

08.01.2018
Teksti Marika Javanainen

Suurin osa suomalaisista suhtautuu robottiautoihin myönteisesti, kertoo tuore tutkimus. Edellytyksenä on, että robottiautot ovat turvallisia ja luotettavia.

Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne tutki Trafin ja Liikenneviraston tilauksesta automaattiautojen vaikutuksia liikkumistottumuksiin.

”Kirjallisuudessa on arvioitu, että henkilöautoliikenteen määrä voi robottiautojen seurauksena kasvaa jopa 10–40 prosenttia nykyisestä. Myös 60 prosenttia tutkimuksen yhteydessä toteutetun kyselyn vastaajista uskoo liikkuvansa enemmän henkilöautolla, jos liikkuminen olisi nykyistä halvempaa”, kertoo tutkija Timo Liljamo Vernestä.

Robottiautojen vaikutukset kulkutapoihin ovat vielä epäselviä.

Robottiautot voivat kasvattaa henkilöautoilun osuutta liikenteestä jopa 10–30 prosenttia. Joidenkin tutkimusten mukaan liikenteen automatisoituminen voi puolestaan vähentää henkilöautoilun osuutta.

Kyselyssä nykyiset joukkoliikenteen käyttäjät pitivät omaa robottiautoa omaa henkilöautoa mieluisampana vaihtoehtona, joten autojen määrä Suomen liikenteessä voi siten kasvaa.

”Henkilöautoilun houkuttelevuuden kasvun vuoksi jalankulun ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen edellytysten kehittämiseen tulisi vaikuttaa Suomessa määrätietoisesti maankäytön ohjauksen, liikennejärjestelmän kehittämisen ja liikkumisen ohjauksen keinoin ruuhkautumisen ja liikenteen päästöjen kasvun estämiseksi”, painottaa tutkimusta johtanut apulaisprofessori Heikki Liimatainen.

Robottiautojen myötä autojen yhteiskäyttö- ja kimppakyytipalvelut voivat muuttua auton omistamisen vaihtoehdoksi, mikä voi pienentää ja uudistaa Suomen autokantaa merkittävästi. Tutkimuksen mukaan noin kaksi kolmesta suomalaisesta ei koe tarvetta omistaa omaa robottiautoa, jos robottitaksi olisi hyvin saatavilla ja robottitaksien vuosikustannukset olisivat käyttäjälle itse omistettua autoa pienemmät.

”Autokannan pieneneminen vähentää pysäköintipaikkojen tarvetta, mutta keskeinen avoin kysymys on lisääntyvä robotti- ja yleensä autolla liikkuminen ja sen vaikutukset liikenteen vaatiman tilan määrään ja muotoon”, pohtii johtava asiantuntija Risto Kulmala Liikennevirastosta.

Ihmisten suhtautumista robottiautoihin ei ole aiemmin tutkittu Suomessa. Tämän tutkimuksen tuloksena todettiin, että suurin osa suomalaisista suhtautuu myönteisesti robottiautoihin. Robottiautoille löytyy kuitenkin yhä myös joukko vastustajia, jotka eivät missään nimessä toivo robottiautojen yleistyvän.

”Suomalaiset ovat keskimäärin melko valmiita kokeilemaan ja käyttämään robottiautoja, kunhan ne ovat riittävän turvallisia ja luotettavia myös meidän vaihtelevissa olosuhteissamme”, summaa johtava asiantuntija Eetu Pilli-Sihvola Trafista.

Tutkimus koostui kirjallisuusselvityksestä, yli 2 000 vastaajan postikyselytutkimuksesta ja asiantuntijatyöpajasta.

JAA