Päämainos
Päästökauppatyöryhmä on herättänyt ankaraa kritiikkiä kuljetuslogistiikan järjestöissä.
Kuljetukset 04.03. 09:20

Päästökauppatyöryhmä on herättänyt ankaraa kritiikkiä kuljetuslogistiikan järjestöissä.

Työryhmä alkaa valmistella tieliikenteen päästökauppaa

LVM käynnistää auto- ja kuljetusalan järjestöjen kritisoiman tieliikenteen päästökaupan valmistelun.

04.03.2021
Teksti Esko Lukkari

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut poikkihallinnollisen puhtaan virkamiestyöryhmän valmistelemaan kansallisen tieliikenteen päästökaupan toimeenpanoa. Työ on osa fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelua.

LVM tiedotti työryhmän asettamisesta 3.3. 

Päästökauppatyöryhmä on herättänyt ankaraa kritiikkiä kuljetuslogistiikan järjestöissä jo etukäteen. Esimerkiksi SKAL vaati 19.2. tiedotteessaan työn keskeyttämistä heti alkuunsa. SKAL pelkää, että päästökauppa ja uusituvan biopolttoaineen jakeluvelvoiteosuuden nostaminen 30 prosenttiin nostavat polttoaineiden hinnat pilviin. 

Toinen SKALin kritiikin aihe on se, että LVM ei ole esitellyt tai valmistellut kustannusten kompensointimallia, vaikka sellaista on alalle lupailtu.

Virkamiestyöryhmä

Työryhmässä on vain eri ministeriöiden ja keskusvirastojen edustajia eli siellä ei ole liikennealan järjestöjen, autoalan tai elinkeinoelämän järjestöjen edustajia.

Työryhmän puheenjohtajana toimii johtava asiantuntija Niko-Matti Ronikonmäki liikenne- ja viestintäministeriöstä. Jäseninä ovat hallitusneuvos Matleena Kurki-Suutarinen ja erityisasiantuntija Tuuli Ojala liikenne- ja viestintäministeriöstä, johtava asiantuntija Outi Ampuja ja johtaja Jarno Ilme liikenne- ja viestintävirasto Traficomista, johtava asiantuntija Johanna Pakkala Energiavirastosta, teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen työ- ja elinkeinoministeriöstä, erityisasiantuntija Ilari Valjus valtiovarainministeriöstä sekä erityisasiantuntija Ville Laasonen ympäristöministeriöstä.

Fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Tiekartan toimet koskevat tieliikennettä, joka aiheuttaa valtaosan liikenteen päästöistä. 

LVM:n tiedotteen mukaan työryhmän tehtävänä on ”tuottaa kattava arviomuistio, jossa arvioidaan ja valmistellaan kansallisen päästökaupan toimeenpanon edellyttämät toimet sekä niiden toteuttamisen aikataulu”. 

Tieliikenteen päästökauppaa valmistellaan siltä varalta, että fossiilittoman liikenteen tiekartan ensimmäisen ja toisen vaiheen keinoilla ei riittävästi saada vähennettyä liikenteen päästöjä. 

Hallitus arvioi syksyllä 2021 riittävätkö EU-tasolla tehtävät päätökset sekä tiekartassa nyt esitetyt keinot liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä. Jos tavoite ei näyttäisi toteutuvan, hallitus tekisi päätökset muista tarvittavista kolmannen vaiheen toimista.

Jäsenmaiden sisäistä tieliikenteen päästökauppaa ei tällä hetkellä säätele EU-tasoinen lainsäädäntö. Tieliikenteen päästökaupasta ei ole olemassa myöskään kansallista lainsäädäntöä.

AVAINSANAT

LVM

JAA