Päämainos
Tilasto: Maanteiden tila ja kunto kesäkaudella. Tuloksia tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksista vuosilta 2011–2021.
Kuljetukset 19.11. 10:48

Tilasto: Maanteiden tila ja kunto kesäkaudella. Tuloksia tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksista vuosilta 2011–2021.

Tyytyväisyys maanteiden kuntoon nousi

Tyytyväisimpiä suomalaiset olivat pääteiden kuntoon, eniten moitittavaa taas oli sorateiden kunnossa.

19.11.2021
Teksti Osto&Logistiikka kuvat Väylävirasto

Yksityishenkilöt sekä raskaan liikenteen kuljettajat ovat tänä vuonna hieman tyytyväisempiä maanteiden tilaan ja kuntoon kuin vuonna 2020. Viime vuoteen verrattuna selkeintä nousua on tyytyväisyydessä pääteiden kuntoon. Lisäksi tyytyväisyys alemman verkon päällysteihin on vähän parantunut. Tulokset selvisivät Väyläviraston tilaamasta tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksesta.

"Päällystimme viime vuonna yli 4 000 kilometriä maanteitä. Uskon, että viime vuoden panostukset näkyvät nyt tienkäyttäjien paremmassa tyytyväisyydessä", kertoo Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman viraston lähettämässä tiedotteessa 18.11.

Tyypillisesti päällystysmäärät näkyvät tyytyväisyydessä vuoden viiveellä. Tänä vuonna päällysteiden parempaan kuntoon saattoi vaikuttaa myös perinteinen lumitalvi. Jää- ja lumikerrokset suojaavat tien pintaa, kun taas nollakeli aiheuttaa herkästi päällysteisiin vaurioita.

"Kuluvana vuonna päällystysmäärä jäi vain 2 700 kilometriin johtuen muun muassa vähäisemmästä rahoituksesta ja bitumin hinnannoususta. Tulevien vuosien rahoitus ja materiaalien hinnat vaikuttavat suoraan väylien kunnossapitoon ja myös tienkäyttäjien tyytyväisyyteen", Wihlman lisää.

Tutkimuksen perusteella tyytyväisyys pyöräilyn olosuhteisiin ja tietyömaiden järjestelyihin pysyivät samalla tasolla kuin viime vuonna. Pientä laskua oli tyytyväisyydessä liikennemerkkien kuntoon sekä kasvillisuuden niittoon ja pusikoiden raivaukseen. Selvin tyytyväisyyden lasku koski sorateiden kuntoa.

Kelit ovat olleet epäsuotuisat sorateille tänä vuonna

Sää ja muut olosuhteet vaikuttavat varsinkin sorateiden kuntoon. Vuosi 2021 on ollut sorateille vaikea. Keväällä ongelmana olivat laajat kelirikot, ja kesällä kuivuus sai soratiet pölyämään. Nyt syksyllä sateet ovat pehmentäneet sorateitä ja tehneet niihin kuoppia.

"Tyytyväisyys sorateiden kuntoon laski viime vuodesta. Keväällä ja kesällä pitkään jatkunut hankalat keliolosuhteet näkyivät tuloksissa", sanoo väylänpidon toimialajohtaja Virpi Anttila Väylävirastosta.

Valtion tieverkolla sorateitä on noin 27 000 kilometriä ja tyypillisesti ne ovat vähäliikenteisiä teitä.

Raskaan liikenteen edustajat kriittisempiä kuin yksityishenkilöt

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksessa Väylävirasto kerää tulokset erikseen yksityishenkilöiltä ja raskaan liikenteen kuljettajilta. Kuten aikaisemmissakin tutkimuksissa, yksityishenkilöt ovat tyytyväisempiä teiden kuntoon kuin raskaan liikenteen kuljettajat.

"Tulokset noudattavat molemmilla ryhmillä kuitenkin samaa trendiä. Esimerkiksi tämän vuoden tutkimuksessa molemmilla ryhmillä tyytyväisyys pääteiden kuntoon parantui", toteaa Anttila.

Ryhmien välillä on toki myös eroja. Raskaassa liikenteessä varsinkin yli 28-metrisillä yhdistelmillä ajavat henkilöt ovat muita tienkäyttäjiä tyytymättömämpiä liittymien toimivuuteen ja levähdysalueisiin.

"Raskaan kaluston mitat ovat kasvaneet. Rakenteet on aikanaan suunniteltu lyhyemmille ajoneuvoille. Kun uusia liittymiä tai levähdysalueita suunnitellaan tai parannetaan, niissä otetaan paremmin huomioon myös pidemmät yhdistelmäajoneuvot", Anttila kertoo.

Kohderyhmänä Väyläviraston kyselyssä olivat 18-74-vuotiaat kansalaiset sekä ammattiautoilijat. Tiedot kerättiin 16.8.-19.9.2021 väestöä edustavalla internet-paneelilla. Raskaan liikenteen osalta vastauksia kerättiin kirjekyselyllä. Tutkimukseen vastasi noin 3 800 kansalaista ja noin 1 000 raskaan liikenteen edustajaa.

AVAINSANAT

Väylävirasto

JAA