Päämainos

Ulkomaan meriliikenne reippaassa kasvussa

16.02.2018
Teksti Esko Lukkari

Suomen ulkomaan meriliikenne kasvoi vuonna 2017. Vientikuljetukset kasvoivat edellisvuoteen verrattuna  6,4 prosenttia ja tuonti 1,7 prosenttia. Myös matkustajamäärät lisääntyivät. 

Ulkomaan meriliikenteessä kuljetettiin tavaraa vuonna 2017 yhteensä 98,8 miljoonaa tonnia. Vientiä oli 51,5 miljoonaa tonnia ja tuonnin osuus 47,3 miljoonaa tonnia. 

Viennissä lisääntyivät erityisesti malmien, lannoitteiden, kappaletavaran, metallien ja sahatavaran kuljetukset. Vanerin ja viljan kuljetukset taas vähentyivät hieman vuoteen 2016 verrattuna.  

Tuonnissa lisääntyivät raakaöljyn, kappaletavaran, kemian teollisuuden ja raakamineraalien kuljetukset. Malmien, metallien ja öljytuotteiden kuljetukset vastaavasti vähentyivät. 

Kauttakulkuliikenteessä vienti Suomen satamien kautta kasvoi 27,6 prosenttia ja tuonti 5,1 prosenttia. Transitoliikenteen kuljetuksia oli yhteensä 8,4 miljoonaa tonnia, joten kasvua vuoteen 2016 verrattuna kertyi 24,9 prosenttia. 

Suomen satamiin saapui vuonna 2017 yhteensä runsaat 31 200 alusta, mikä on 2,4 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Suomalaisten alusten osuus kasvoi 4,7 prosenttia; niitä oli yhteensä noin 10 600. 

Matkustajia ulkomaan liikenteessä kuljetettiin 19,2 miljoonaa, joten kasvua vuoteen 2016 nähden kertyi 1,8 prosenttia.  

Viron liikenteessä matkustajia oli 9,04 miljoonaa eli 47,1 prosenttia kokonaisliikenteestä. Ruotsiin suuntautuvan liikenteen matkustajamäärä puolestaan oli 8,82 miljoonaa, mikä tarkoittaa 45,9 prosenttia kokonaisliikenteestä. 

JAA