Päämainos

USA lisää biodieselin myyntivelvoitetta

Nesteelle EPA:n päätös on suuri voitto.

10.12.2018
Teksti Esko Lukkari

Neste MY uusiutuva diesel™ täyttää kehittyneen biopolttoaineen vaatimukset biomassapohjaisen dieselin kategoriassa Yhdysvalloissa jatkossakin. Viranomaispäätös antaa Nesteelle mahdollisuuden kasvattaa biomassapohjaisen dieselinsä myyntiä Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain ympäristöviranomainen (EPA) on päättänyt 30.11. vuoden 2019 uusiutuvien polttoaineiden standardista (Renewable Fuel Standard, RFS) ja vuoden 2020 biomassapohjaisen dieselin velvoitteesta.

Neste tiedotti asiasta 3.12.

Neste MY uusiutuva diesel™ täyttää kehittyneen biopolttoaineen vaatimukset biomassapohjaisen dieselin kategoriassa. Päätös nostaa vuoden 2019 biomassapohjaisen dieselin velvoitetta 330 miljoonalla gallonalla vuonna 2020. Biomassapohjaisen dieselin vuoden 2019 velvoite päätettiin jo vuonna 2017.

Avaa lisää markkinoita

Neste MY uusiutuvalla dieselillä pystytään täyttämään myös kehittyneiden biopolttoaineiden lisävolyymitavoitetta, joka nousee vuoden 2018 tasosta 630 miljoonalla gallonalla vuonna 2019.

“Neste MY uusiutuva diesel on ihanteellinen vähähiilinen polttoaine Yhdysvaltain uusiutuvien polttoaineiden velvoitteiden täyttämiseen, sillä se on täysin yhteensopiva nykyisten polttoaineiden jakelujärjestelmien kanssa. Uusiutuva dieselimme vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia, ja sen käytöllä voidaan myös vähentää lähipäästöjä sekä parantaa suorituskykyä", sanoo tiedotteessa Nesteen Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen johtaja Kaisa Hietala.

Useat julkiset ja yksityiset ajoneuvokalustot Kaliforniassa käyttävät Neste MY uusiutuvaa dieseliä saavuttaakseen kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteensa. Lisäksi yhdysvaltalaiset jalostamot, sekoittajat ja polttoaineiden jakelijat käyttävät Neste MY uusiutuvaa dieseliä uusiutuvien polttoaineiden velvoitteidensa täyttämiseen.

JAA